30 maj 2018 06:00

30 maj 2018 06:00

För kung och fosterland

Hittills har nära 70 000 svenska män och kvinnor i den svenska Försvarsmakten satt sin egen livssituation åt sidan för att värna andra människors liv och säkerhet.

Under veterandagen den 29 maj hedrades de för första gången med allmän flaggdag, efter ett enigt riksdagsbeslut som bara Vänsterpartiet röstade emot.

Sverige har en lång tradition av bidrag till internationella militära fredsinsatser, bland annat i Kongo, Afghanistan och Adenviken. Genom att arbeta för frihet och säkerhet utomlands har konflikter och potentiella terrordåd, som annars riskerat att sprida sig, kunnat stävjas i sin linda. Världens säkerhet är också vår. Den ökade otryggheten i vårt närområde ger än starkare skäl till att vårt land måste stå rustat för att förmå försvara demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet också på hemmaplan.

De kvinnor och män som är beredda att riskera liv och hälsa för vår frihet och säkerhet förtjänar all vår erkänsla. Men det finns politiker som inte tvekar att dra dem i smutsen, eller att gå främmande makts ärenden genom att påstå att försvaret inte behövs. Ett tydligt exempel var när Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman 2017 i samband med försvarsövningen Aurora twittrade ut: ”Notan för stridspittarnas fest blev en halv miljard”.

Dels inser inte Schyman behovet av ett nationellt försvar i en allt osäkrare omvärld, där Ryssland inte tvekar att annektera en del av ett annat europeiskt land, bedriva krig i Europa eller kränka andra länders territorier i Östersjöområdet. Dels respekterar hon inte den uppoffring som modiga kvinnor och män står beredda att göra för den frihet som inte kan tas för given.

Många av våra veteraner har under långa perioder lämnat sina nära anhöriga, både partner och barn, för fredsinsatser utomlands. Ofta under påfrestande förhållanden, där de uthärdat extrem hetta, risk för att drabbas av potentiellt dödliga sjukdomar och miljöer med farliga djur och insekter. Det sliter på både relationer och psyke.

Somliga har tvingats betala ett än högre pris. Under den svenska insatsen i Afghanistan skadades en 22-årig soldat 2012 av en vägbomb, och förlorade båda sina ben. Fem andra svenska soldater från samma insats kom hem i kistor. ”Familjer har förlorat sina söner, flickvänner har förlorat sina pojkvänner, kamrater har förlorat sina kamrater”, sade dåvarande ÖB Sverker Göransson i samband med att två soldater stupat 2010 efter att deras patrull utsatts för eldgivning.

Att det finns de som inte tvekar att stå upp för fred och frihet även när den är dyrköpt är något vi ska känna stor tacksamhet inför. Många har ett fåtal att tacka för oerhört mycket. De svenskar som på uppdrag av riksdagen gjort uppoffringar för att värna de värden de satts att försvara här hemma och långt borta förtjänar att hedras varje dag. Men en gång om året firas de särskilt. Nu äntligen också med flaggan i topp.

Cecilia Blomberg/SNB

Under veterandagen den 29 maj hedrades de för första gången med allmän flaggdag, efter ett enigt riksdagsbeslut som bara Vänsterpartiet röstade emot.

Sverige har en lång tradition av bidrag till internationella militära fredsinsatser, bland annat i Kongo, Afghanistan och Adenviken. Genom att arbeta för frihet och säkerhet utomlands har konflikter och potentiella terrordåd, som annars riskerat att sprida sig, kunnat stävjas i sin linda. Världens säkerhet är också vår. Den ökade otryggheten i vårt närområde ger än starkare skäl till att vårt land måste stå rustat för att förmå försvara demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet också på hemmaplan.

De kvinnor och män som är beredda att riskera liv och hälsa för vår frihet och säkerhet förtjänar all vår erkänsla. Men det finns politiker som inte tvekar att dra dem i smutsen, eller att gå främmande makts ärenden genom att påstå att försvaret inte behövs. Ett tydligt exempel var när Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman 2017 i samband med försvarsövningen Aurora twittrade ut: ”Notan för stridspittarnas fest blev en halv miljard”.

Dels inser inte Schyman behovet av ett nationellt försvar i en allt osäkrare omvärld, där Ryssland inte tvekar att annektera en del av ett annat europeiskt land, bedriva krig i Europa eller kränka andra länders territorier i Östersjöområdet. Dels respekterar hon inte den uppoffring som modiga kvinnor och män står beredda att göra för den frihet som inte kan tas för given.

Många av våra veteraner har under långa perioder lämnat sina nära anhöriga, både partner och barn, för fredsinsatser utomlands. Ofta under påfrestande förhållanden, där de uthärdat extrem hetta, risk för att drabbas av potentiellt dödliga sjukdomar och miljöer med farliga djur och insekter. Det sliter på både relationer och psyke.

Somliga har tvingats betala ett än högre pris. Under den svenska insatsen i Afghanistan skadades en 22-årig soldat 2012 av en vägbomb, och förlorade båda sina ben. Fem andra svenska soldater från samma insats kom hem i kistor. ”Familjer har förlorat sina söner, flickvänner har förlorat sina pojkvänner, kamrater har förlorat sina kamrater”, sade dåvarande ÖB Sverker Göransson i samband med att två soldater stupat 2010 efter att deras patrull utsatts för eldgivning.

Att det finns de som inte tvekar att stå upp för fred och frihet även när den är dyrköpt är något vi ska känna stor tacksamhet inför. Många har ett fåtal att tacka för oerhört mycket. De svenskar som på uppdrag av riksdagen gjort uppoffringar för att värna de värden de satts att försvara här hemma och långt borta förtjänar att hedras varje dag. Men en gång om året firas de särskilt. Nu äntligen också med flaggan i topp.

Cecilia Blomberg/SNB