07 jun 2018 06:00

07 jun 2018 06:00

Hur brant är S-lutningen?

LEDARE

Bland alla opinionsmätningar är partisympatiundersökningen från Statistiska centralbyrån, SCB, extra tung. Den bygger på ett större urval och kommer mer sällan än de flesta andra.

Maj-mätningen som publicerades 5 juni är den sista inför valet i september.

För Socialdemokraterna, som är mitt inne i en kris, blev SCB-mätningen ett mindre allvarligt bottennapp än befarat. 28,3 procent är klart sämre än både mätningen från november 2017 och valresultatet 2014, men samtidigt högre än andra opinionsmätningar som placerar partiet kring 25 procent.

När det gäller S är frågan i hur stor utsträckning partiets strängare migrationspolitik, som presenterades 4 maj, tar sig uttryck i de drygt 28 procenten. SCB:s insamlingsperiod började före och slutade efter det datumet. Kritiska socialdemokrater har bestämt pekat ut den förändringen i politiken som ett stort hinder, både internt och väljarmässigt. Men även om resultatet i SCB-mätningen inte ger ett tydligt svar vad gäller väljarnas reaktion på en strängare migrationspolitik, visar den tydligt att den största läckan varit till migrationskritiska Sverigedemokraterna.

S är det parti som totalt sett tappar störst andel väljare till SD. Detta utan att SD i sin tur läcker nämnvärda mängder till några andra, enligt SCB-mätningen. Inget parti har således hittat ett slagfärdigt sätt att locka väljare från SD-ledaren Jimmie Åkesson, trots förändringar i migrationspolitiken hos både S och flera Allianspartier.

För Alliansen är förändringarna jämfört med novembermätningen små. Moderaterna och Centerpartiet fortsätter att dra mindre andelar väljare från det andra blocket, men utan att kunna rå på SD. Att det går dåligt för båda regeringspartierna utan större förtjänster för Alliansen ger knappast anledning till hurrarop. M, C, L, och KD har långt kvar innan de kan vara nöjda med sina egna resultat

”Om det varit val i dag” – så lyder rubriken på SCB:s undersökning. Men faktum kvarstår att skillnaderna mellan ett faktiskt val och en opinionsundersökning är stora. Också sett till tidigare valresultat brukar SCB-mätningen vara missvisande - i synnerhet när det gäller S, som brukar få ännu lägre siffror i september. Därav en befogad oro hos statsminister Stefan Löfven (S). Krismötet med partistyrelsen den 1 juni kom inte en dag för tidigt.

Det går inte att ta miste på anspänningen inför och efter SCB-mätningen. Alla partier vill ha bekräftelse på att de är på väg åt rätt håll, vilket egentligen bara SD fick den här gången. Att mycket kan förändras under sommaren, och inte minst sista veckan innan valet, är förvisso sant. Men i synnerhet S och MP har en långt ifrån lyckosam mandatperiod i regering bakom sig vilket torde göra sitt i väljarnas avvägningar.

Agnes Karnatz/SNB

Maj-mätningen som publicerades 5 juni är den sista inför valet i september.

För Socialdemokraterna, som är mitt inne i en kris, blev SCB-mätningen ett mindre allvarligt bottennapp än befarat. 28,3 procent är klart sämre än både mätningen från november 2017 och valresultatet 2014, men samtidigt högre än andra opinionsmätningar som placerar partiet kring 25 procent.

När det gäller S är frågan i hur stor utsträckning partiets strängare migrationspolitik, som presenterades 4 maj, tar sig uttryck i de drygt 28 procenten. SCB:s insamlingsperiod började före och slutade efter det datumet. Kritiska socialdemokrater har bestämt pekat ut den förändringen i politiken som ett stort hinder, både internt och väljarmässigt. Men även om resultatet i SCB-mätningen inte ger ett tydligt svar vad gäller väljarnas reaktion på en strängare migrationspolitik, visar den tydligt att den största läckan varit till migrationskritiska Sverigedemokraterna.

S är det parti som totalt sett tappar störst andel väljare till SD. Detta utan att SD i sin tur läcker nämnvärda mängder till några andra, enligt SCB-mätningen. Inget parti har således hittat ett slagfärdigt sätt att locka väljare från SD-ledaren Jimmie Åkesson, trots förändringar i migrationspolitiken hos både S och flera Allianspartier.

För Alliansen är förändringarna jämfört med novembermätningen små. Moderaterna och Centerpartiet fortsätter att dra mindre andelar väljare från det andra blocket, men utan att kunna rå på SD. Att det går dåligt för båda regeringspartierna utan större förtjänster för Alliansen ger knappast anledning till hurrarop. M, C, L, och KD har långt kvar innan de kan vara nöjda med sina egna resultat

”Om det varit val i dag” – så lyder rubriken på SCB:s undersökning. Men faktum kvarstår att skillnaderna mellan ett faktiskt val och en opinionsundersökning är stora. Också sett till tidigare valresultat brukar SCB-mätningen vara missvisande - i synnerhet när det gäller S, som brukar få ännu lägre siffror i september. Därav en befogad oro hos statsminister Stefan Löfven (S). Krismötet med partistyrelsen den 1 juni kom inte en dag för tidigt.

Det går inte att ta miste på anspänningen inför och efter SCB-mätningen. Alla partier vill ha bekräftelse på att de är på väg åt rätt håll, vilket egentligen bara SD fick den här gången. Att mycket kan förändras under sommaren, och inte minst sista veckan innan valet, är förvisso sant. Men i synnerhet S och MP har en långt ifrån lyckosam mandatperiod i regering bakom sig vilket torde göra sitt i väljarnas avvägningar.

Agnes Karnatz/SNB