03 jul 2018 06:00

03 jul 2018 06:00

M måste ta befälet i Alliansen

LEDARE

Det var nära på vindstilla i Visby på söndagen, men likväl inledde Moderaternas partiledare Ulf Kristersson årets Almedalsvecka i motvind.

Dagarna innan dominerades nyhetsflödet av Centerns och Liberalernas svek i samband med utspelet om huruvida Sverigedemokrater ska tillåtas leda riksdagsutskott. Alliansens död proklamerades om och om igen av alltmer namnkunniga personer. Så är det inte nödvändigtvis, men situationen är allvarlig. Det är upp till bevis som gäller för Alliansen.

I nuläget fungerar inte samarbetet, det saknas vilja att agera tillsammans för varandras bästa. Liberalerna är vettskrämda av opinionsundersökningarna och risken att åka ur riksdagen. Centerpartiet lider inte av det problemet men Annie Lööf har upprepade gånger visat att hon sätter jaget framför laget om inget hindrar henne.

Alliansen behöver ett tydligt ledarskap för att fungera. Tidigare Moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt gjorde detta på ett naturligt sätt, åtminstone under första mandatperioden. Det upphörde dock med hans efterträdare Anna Kinberg Batra som inte förmådde att leda sitt parti, än mindre samarbetet med de övriga borgerliga partierna. Kristersson är som person bättre lämpad för bådadera, men han saknar tid att låta ledarskapet växa fram organiskt. Nu måste han på kort tid visa att Alliansen har både ledning, vilja och mål. Kan han inte åstadkomma det finns inte längre konstellationen i praktiken.

Moderaterna är dock väl förberedda inför ett maktskifte efter valet. På partiets dag i Almedalen presenterades 19 punkter som kan börja genomföras redan i samband med höständringsbudgeten, det vill säga innan höstens stora budget för 2019. Det är ambitiöst men framförallt visar det att Moderaterna äntligen vill något igen.

Det handlar om allt ifrån att anställa fler tullare och att tillsätta en utredning för att utforma ett nationellt tiggeriförbud till att öka antalet undervisningstimmar på lågstadiet. Och vidare att återinföra de nationella prov som sittande regering har avskaffat för gymnasister samt att centralisera hanteringen av dem.

Dagens stora nyhet presenterades på SvD Brännpunkt och går ut på att kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer. Det är en länge emotsedd reform. Det spelar ingen roll om det handlar om Islamiska staten, Nationella motståndsrörelsen eller den autonoma vänsterns många grupperingar. Aktivt deltagande i verksamhet som använder våld och hot om våld för att påverka samhällsutvecklingen ska inte vara tillåtet. Dessa verksamheter är beroende av människor som inte deltar i våldsutövandet men som likväl möjliggör det. Det handlar inte om att förbjuda åsikter och tankar utan om att stoppa våldsutövning som hotar demokratin.

Förslaget borde ha lagts för länge sedan, men Kristersson kan inte lastas för vad hans företrädare gjort och inte gjort. Hans ledarskap har inneburit ett uppsving för Moderaterna. Nu krävs att han lyckas göra detsamma för Alliansen.

 

Daniel Persson/SNB

 

 

Dagarna innan dominerades nyhetsflödet av Centerns och Liberalernas svek i samband med utspelet om huruvida Sverigedemokrater ska tillåtas leda riksdagsutskott. Alliansens död proklamerades om och om igen av alltmer namnkunniga personer. Så är det inte nödvändigtvis, men situationen är allvarlig. Det är upp till bevis som gäller för Alliansen.

I nuläget fungerar inte samarbetet, det saknas vilja att agera tillsammans för varandras bästa. Liberalerna är vettskrämda av opinionsundersökningarna och risken att åka ur riksdagen. Centerpartiet lider inte av det problemet men Annie Lööf har upprepade gånger visat att hon sätter jaget framför laget om inget hindrar henne.

Alliansen behöver ett tydligt ledarskap för att fungera. Tidigare Moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt gjorde detta på ett naturligt sätt, åtminstone under första mandatperioden. Det upphörde dock med hans efterträdare Anna Kinberg Batra som inte förmådde att leda sitt parti, än mindre samarbetet med de övriga borgerliga partierna. Kristersson är som person bättre lämpad för bådadera, men han saknar tid att låta ledarskapet växa fram organiskt. Nu måste han på kort tid visa att Alliansen har både ledning, vilja och mål. Kan han inte åstadkomma det finns inte längre konstellationen i praktiken.

Moderaterna är dock väl förberedda inför ett maktskifte efter valet. På partiets dag i Almedalen presenterades 19 punkter som kan börja genomföras redan i samband med höständringsbudgeten, det vill säga innan höstens stora budget för 2019. Det är ambitiöst men framförallt visar det att Moderaterna äntligen vill något igen.

Det handlar om allt ifrån att anställa fler tullare och att tillsätta en utredning för att utforma ett nationellt tiggeriförbud till att öka antalet undervisningstimmar på lågstadiet. Och vidare att återinföra de nationella prov som sittande regering har avskaffat för gymnasister samt att centralisera hanteringen av dem.

Dagens stora nyhet presenterades på SvD Brännpunkt och går ut på att kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer. Det är en länge emotsedd reform. Det spelar ingen roll om det handlar om Islamiska staten, Nationella motståndsrörelsen eller den autonoma vänsterns många grupperingar. Aktivt deltagande i verksamhet som använder våld och hot om våld för att påverka samhällsutvecklingen ska inte vara tillåtet. Dessa verksamheter är beroende av människor som inte deltar i våldsutövandet men som likväl möjliggör det. Det handlar inte om att förbjuda åsikter och tankar utan om att stoppa våldsutövning som hotar demokratin.

Förslaget borde ha lagts för länge sedan, men Kristersson kan inte lastas för vad hans företrädare gjort och inte gjort. Hans ledarskap har inneburit ett uppsving för Moderaterna. Nu krävs att han lyckas göra detsamma för Alliansen.

 

Daniel Persson/SNB