10 sep 2018 16:05

11 sep 2018 08:58

Moderaterna behåller sin starka ställning i Skövde

LEDARE

Som väntat kommer det att bli fortsatt borgerligt minoritetsstyre i Skövde.

Alliansen, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna får preliminärt 29 (av totalt 61) mandat tillsammans i Skövde, samma som den innevarande mandatperioden.

Moderaterna har, till skillnad mot på riksnivå, gjort ett riktigt bra val i Skövde, och behåller sin starka ställning. Se vidare på nyhetsplats i dagens SLA.

De rödgröna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, försvagas i Skövde, genom att tappa totalt två mandat och Sverigedemokraterna stärker sin roll som vågmästare genom att öka med två mandat.

Den slutliga rösträkningen blir klar senare i veckan, så siffrorna kan möjligen komma att ändras något, men knappast i det stora hela.

Det är för tidigt att göra en genomgripande valanalys i Skövde. Men resultatet visar sannolikt att Moderaterna, med kommunalrådet Katarina Jonsson i spetsen, liksom de övriga allianspartierna, fått mer än godkänt i frågan om Billingensatsningen.

Allianspartierna har också varit väldigt aktiva med olika former av utspel med mera. Det har inte Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna varit i motsvarande grad, och det har säkert påverkat resultatet. Sedan kan man aldrig veta hur Socialdemokraternas förslag om en skattehöjning på 89 öre har tagits emot av väljarna.

I det stora hela blir det alltså ingen större förändring i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden. Alliansen fortsätter att styra i minoritet, precis som nu, och med Sverigedemokraterna som vågmästare, en makt som dessa säkert kommer att försöka att utnyttja mer flitigt den kommande mandatperioden, om tillfälle ges.

Även på lokal nivå har det stundtals varit en hetsig valrörelse, inte minst kring Billingensatsningen. Nu har väljarna sagt sitt om både Billingen och annat och det är dags för politikerna att gå vidare med det viktiga arbetet att ha Skövdes bästa för ögonen. Det kanske kan ta lite tid men jag är övertygad om att samförståndet i viktiga frågor kommer att återvända så småningom.

Nu väntar några intressanta dagar med räkning av bland annat personkryssen. Så småningom får vi också veta vilka politiker som partierna nominerar till sina uppdrag i de olika styrande nämnderna. Det ska bli spännande att se den listan!

Peter Henriksson

Alliansen, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna får preliminärt 29 (av totalt 61) mandat tillsammans i Skövde, samma som den innevarande mandatperioden.

Moderaterna har, till skillnad mot på riksnivå, gjort ett riktigt bra val i Skövde, och behåller sin starka ställning. Se vidare på nyhetsplats i dagens SLA.

De rödgröna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, försvagas i Skövde, genom att tappa totalt två mandat och Sverigedemokraterna stärker sin roll som vågmästare genom att öka med två mandat.

Den slutliga rösträkningen blir klar senare i veckan, så siffrorna kan möjligen komma att ändras något, men knappast i det stora hela.

Det är för tidigt att göra en genomgripande valanalys i Skövde. Men resultatet visar sannolikt att Moderaterna, med kommunalrådet Katarina Jonsson i spetsen, liksom de övriga allianspartierna, fått mer än godkänt i frågan om Billingensatsningen.

Allianspartierna har också varit väldigt aktiva med olika former av utspel med mera. Det har inte Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna varit i motsvarande grad, och det har säkert påverkat resultatet. Sedan kan man aldrig veta hur Socialdemokraternas förslag om en skattehöjning på 89 öre har tagits emot av väljarna.

I det stora hela blir det alltså ingen större förändring i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden. Alliansen fortsätter att styra i minoritet, precis som nu, och med Sverigedemokraterna som vågmästare, en makt som dessa säkert kommer att försöka att utnyttja mer flitigt den kommande mandatperioden, om tillfälle ges.

Även på lokal nivå har det stundtals varit en hetsig valrörelse, inte minst kring Billingensatsningen. Nu har väljarna sagt sitt om både Billingen och annat och det är dags för politikerna att gå vidare med det viktiga arbetet att ha Skövdes bästa för ögonen. Det kanske kan ta lite tid men jag är övertygad om att samförståndet i viktiga frågor kommer att återvända så småningom.

Nu väntar några intressanta dagar med räkning av bland annat personkryssen. Så småningom får vi också veta vilka politiker som partierna nominerar till sina uppdrag i de olika styrande nämnderna. Det ska bli spännande att se den listan!

Peter Henriksson