07 nov 2013 10:41

23 jan 2015 15:34

Trafiken flyter på Ströget igen

GATUARBETE: Lågfartsområdet mellan Plantis och höghuset är klart

Asfaltera, jämna ut kanterna, upp med skyltar och sopa plattläggningen. In i det sista jobbade kommunen, Skanska och underentreprenörer med att iordningsställa lågfartsområdet utanför Plantis i går. Vid 16-tiden kunde trafiken släppas på igen.
– Vi är måna om att få i gång allt så fort som möjligt, säger park- och gatuchef Fredrik Johansson.

Vägomledningarna utmed Ströget kan nog inte ha undgått någon trafikant den senaste tiden. Men syftet är både att snygga upp området och öka säkerheten.

– Vi vill skapa ett säkrare stråk där eftersom det är många skolbarn som passerar under dagarna.

Den nya hastighetsbegränsningen blir 30 kilometer i timman och vägbanan är plattsatt och höjd med sju centimeter för att skapa en lugnare trafikrytm.

Beläggning med gatusten

Området utanför Plantis har stensatts och fått ny belysning, nya soffor och cykelställ. Kalkstensmuren som avgränsar Plantisområdet har också fått en uppfräschning med högtryckstvätt.

Bryngelsvägen är enkelriktad och har fått en cykelväg som nu sträcker sig från S:t Olofsgatan upp till Botvidsgatan. Under våren kommer cykelväg anläggas upp till Dotorpsgatan.

– Vi har sökt stadsbidrag för att anlägga en cykelväg ända upp till Odenområdet, via Museigatan och Valhallagatan för att göra ett bra cykelstråk hela vägen.

Trafikanterna kommer att märka en hel del arbete i området även efter att trafiken nu släppts på.

– Vi kommer att fortsätta med plattläggning på trottoarerna, säger Enver Syla på Skanska.

Vägomledningarna utmed Ströget kan nog inte ha undgått någon trafikant den senaste tiden. Men syftet är både att snygga upp området och öka säkerheten.

– Vi vill skapa ett säkrare stråk där eftersom det är många skolbarn som passerar under dagarna.

Den nya hastighetsbegränsningen blir 30 kilometer i timman och vägbanan är plattsatt och höjd med sju centimeter för att skapa en lugnare trafikrytm.

Beläggning med gatusten

Området utanför Plantis har stensatts och fått ny belysning, nya soffor och cykelställ. Kalkstensmuren som avgränsar Plantisområdet har också fått en uppfräschning med högtryckstvätt.

Bryngelsvägen är enkelriktad och har fått en cykelväg som nu sträcker sig från S:t Olofsgatan upp till Botvidsgatan. Under våren kommer cykelväg anläggas upp till Dotorpsgatan.

– Vi har sökt stadsbidrag för att anlägga en cykelväg ända upp till Odenområdet, via Museigatan och Valhallagatan för att göra ett bra cykelstråk hela vägen.

Trafikanterna kommer att märka en hel del arbete i området även efter att trafiken nu släppts på.

– Vi kommer att fortsätta med plattläggning på trottoarerna, säger Enver Syla på Skanska.

  • Rikard Jansson