08 nov 2013 17:30

23 jan 2015 15:34

"Nu är det viktigt att det når landsbygden"

SOMMARAKTIVITETER: Fler orter kan få "kulturplaneterna" nästa år

Sommarlovsprojektet Kulturplaneten som hade aktiviteter under två veckor i somras kommer med största sannolikhet att få en fortsättning.
– Det föll väldigt bra ut, och det är vår intention att det ska bli av även nästa sommar, säger Karola Svensson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Projektet utgick från Connects lokaler utmed Wetterlinsgatan där en anställd och fyra praktikanter höll i aktivieteter som lockade 20-25 barn per dag i genomsnitt. Förhoppningen är att projektet även ska nå orter utanför Falköping nästa år

– Nu är det viktigt att det även når landsbygden. Många föräldrar har inte tid att alltid skjutsa sina barn.

Kommunen hade räknat med att det främst var mellanstadieelever som skulle dyka upp. Nu blev det många yngre.

– Vi är glada för alla som kommer och nu får vi fundera på hur vi kan utveckla det.

Föräldraföreningar, föreningsledare och studieförbund, alla som vill hjälpa till kan medarrangera.

Projektet utgick från Connects lokaler utmed Wetterlinsgatan där en anställd och fyra praktikanter höll i aktivieteter som lockade 20-25 barn per dag i genomsnitt. Förhoppningen är att projektet även ska nå orter utanför Falköping nästa år

– Nu är det viktigt att det även når landsbygden. Många föräldrar har inte tid att alltid skjutsa sina barn.

Kommunen hade räknat med att det främst var mellanstadieelever som skulle dyka upp. Nu blev det många yngre.

– Vi är glada för alla som kommer och nu får vi fundera på hur vi kan utveckla det.

Föräldraföreningar, föreningsledare och studieförbund, alla som vill hjälpa till kan medarrangera.

  • Rikard Jansson