12 nov 2013 19:01

23 jan 2015 15:34

Grönt ljus för gruppboende

GRUPPBOENDE: Domstol avslår överklagadet av nytt LSS-boende på Sveavägen

Funktionshindrade kan få ett gruppboende på Sveavägen i Falköping sedan mark- och miljödomstolen avslår grannarnas överklagan. Ett beslut som välkomnas av socialnämnden.
– Det blir tolv platser och vi har kö till dem. Troligtvis fyller vi alla lägenheterna, säger Susanne Larsson (S).

Domstolen går därmed på Länsstyrelsens linje. Grannarna har fortfarande en möjlighet att överklaga till en tredje instans, Miljö-överdomstolen. Men då krävs prövningstillstånd.

– Om de inte överklagar igen så kan bygget vara klart i slutet av 2014, vilket är 1,5 år försenat

Det blir ett tvåvåningshus där första våning utgörs av ett gruppboende och andra våning av separata lägenheter.

– Det här ger möjligheten för många yngre med handikapp att flytta hemifrån.

Skälen till att grannarna motsatt sig boendet är flera. Dels befarar de att värdet på fastigheterna sjunker. Dels minskar yten att rasta hundar på. Ytterligare ett skäl skulle vara att den nya byggnaden skymmer solen för befintliga hus.

Domstolen går därmed på Länsstyrelsens linje. Grannarna har fortfarande en möjlighet att överklaga till en tredje instans, Miljö-överdomstolen. Men då krävs prövningstillstånd.

– Om de inte överklagar igen så kan bygget vara klart i slutet av 2014, vilket är 1,5 år försenat

Det blir ett tvåvåningshus där första våning utgörs av ett gruppboende och andra våning av separata lägenheter.

– Det här ger möjligheten för många yngre med handikapp att flytta hemifrån.

Skälen till att grannarna motsatt sig boendet är flera. Dels befarar de att värdet på fastigheterna sjunker. Dels minskar yten att rasta hundar på. Ytterligare ett skäl skulle vara att den nya byggnaden skymmer solen för befintliga hus.

  • Rikard Jansson