13 nov 2013 16:59

07 jan 2015 10:04

JK utreder verksamhetschefer

Justitiekanslern har inlett en förundersökning om tre verksamhetschefer i Falköping har brutit mot tryckfrihetsförordningen.

Ärendet uppmärksammades sedan skötare och sjuksköterskor vid en vårdinstitution i Falköping blivit utfrågade av dem sedan de uttryckt sin åsikt i en insändare i tidningen.

– Ärendet är prioriterat, men jag kan i nuläget inte uttala mig ytterligare, säger kammaråklagare Peter Larsson på internationella åklagarkammaren i Göteborg till TV4 Nyheterna Skaraborg.

I tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, ingår bland annat att myndigheter inte får efterforska vem som lämnat uppgifter till exempelvis journalister.

Ärendet uppmärksammades sedan skötare och sjuksköterskor vid en vårdinstitution i Falköping blivit utfrågade av dem sedan de uttryckt sin åsikt i en insändare i tidningen.

– Ärendet är prioriterat, men jag kan i nuläget inte uttala mig ytterligare, säger kammaråklagare Peter Larsson på internationella åklagarkammaren i Göteborg till TV4 Nyheterna Skaraborg.

I tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, ingår bland annat att myndigheter inte får efterforska vem som lämnat uppgifter till exempelvis journalister.

  • Rikard Jansson