15 nov 2013 06:00

07 jan 2015 10:04

Vindkraftverket bullrar inte för mycket

FALKÖPING: Mätning visar låg ljudnivå

Vindkraftverket på Smeby i Falköping är inte farlig för människors hälsa i miljöbalkens mening. De ljudnivåer som har uppmätts ligger under riktlinjerna.

Efter upprepade klagomål om höga ljudnivåer från Smeby vind AB:s vindkraftverk gjordes en mätning den 9 oktober i år. Mätresultatet visar att ljudnivån ligger flera decibel under den nivå som bullerutredningen utförde den 13 september 2000. Värdena som uppmättes i år tyder också på att man även uppfyller riktvärdet för vindar upp mot 10 m/sekund.

Miljönämnden bedömer därför att ljudnivån inte är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening.

Beslutet kan överklagas.

Efter upprepade klagomål om höga ljudnivåer från Smeby vind AB:s vindkraftverk gjordes en mätning den 9 oktober i år. Mätresultatet visar att ljudnivån ligger flera decibel under den nivå som bullerutredningen utförde den 13 september 2000. Värdena som uppmättes i år tyder också på att man även uppfyller riktvärdet för vindar upp mot 10 m/sekund.

Miljönämnden bedömer därför att ljudnivån inte är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens mening.

Beslutet kan överklagas.

  • Kerstin Uppström