19 nov 2013 16:01

07 jan 2015 10:04

Tågstopp slopas i Stenstorp

Tågab tvingas ställa in sitt dagliga tågstopp i Stenstorp klockan 08.00 mot Göteborg från och med 15 december. Det är också datumet för Västtrafiks tidtabellsbyte. Anledningen till den slopade på- och avstigningen är att det blivit fler tåg som nu mer samsas på Västra Stambanan, enligt Västtrafik. För alternativa reseförbindelser västerut, se Västtrafik och SJ:s hemsida.

Tågab tvingas ställa in sitt dagliga tågstopp i Stenstorp klockan 08.00 mot Göteborg från och med 15 december. Det är också datumet för Västtrafiks tidtabellsbyte. Anledningen till den slopade på- och avstigningen är att det blivit fler tåg som nu mer samsas på Västra Stambanan, enligt Västtrafik. För alternativa reseförbindelser västerut, se Västtrafik och SJ:s hemsida.