19 nov 2013 16:07

23 jan 2015 15:34

Bostadsbolag öppnar för hyresförhandling

Vill förhandla

Bostadsbolaget SEM system har bjudit in Hyresgästföreningen att förhandla hyran för 64 lägenheter på Trädgårdsgatan och Balderstensgatan i Falköping. Bostadsbolaget som tidigare krävt hyreshöjningar på tolv procent har den här gången inte preciserat sina krav, enligt Magnus Elsing på Hyresgästföreningen.

– På grund av brister i deras förvaltning har vi avvisat kraven och vi har inte kunnat träffa någon överenskommelse. Nu hoppas vi att förhandlingarna ska resultera i en uppryckning av skötseln och bättre boendevillkor.

Bostadsbolaget SEM system har bjudit in Hyresgästföreningen att förhandla hyran för 64 lägenheter på Trädgårdsgatan och Balderstensgatan i Falköping. Bostadsbolaget som tidigare krävt hyreshöjningar på tolv procent har den här gången inte preciserat sina krav, enligt Magnus Elsing på Hyresgästföreningen.

– På grund av brister i deras förvaltning har vi avvisat kraven och vi har inte kunnat träffa någon överenskommelse. Nu hoppas vi att förhandlingarna ska resultera i en uppryckning av skötseln och bättre boendevillkor.