25 nov 2013 16:40

07 jan 2015 09:49

Fler åtgärder krävs i mögelkök

Efter två inspektioner av Elvagårdens tillagningskök i Vartofta kvarstår problem med mögel och dålig ventilation. Nu hotar miljöinspektörer med vite om totalt 20 000 kronor om bristerna inte rättas till inom åtta vckor.

– Åtgärderna var inte tillräckliga och nu ska vi titta på vad vi måste göra före årsskiftet, säger kostchef Kerstin Johnsson.

Livsmedelsinspektörer anmärkte på en stickande lukt, som visade sig vara mögel. Det konstaterades att ventilation var underdimensionerad. De bristerna sågs så allvarliga att mat riskeras att kontamineras.

Strax efter den första inspektionen i september svarade kommunen att ventilationen var korrigerad och att man skulle sanera möglet. När en ny kontroll gjordes konstaterades att ventilationen fortfarande inte var tillräcklig. Fortfarande bildades mycket kondens både vid disken, värme- och kylanläggningar.

Efter två inspektioner av Elvagårdens tillagningskök i Vartofta kvarstår problem med mögel och dålig ventilation. Nu hotar miljöinspektörer med vite om totalt 20 000 kronor om bristerna inte rättas till inom åtta vckor.

– Åtgärderna var inte tillräckliga och nu ska vi titta på vad vi måste göra före årsskiftet, säger kostchef Kerstin Johnsson.

Livsmedelsinspektörer anmärkte på en stickande lukt, som visade sig vara mögel. Det konstaterades att ventilation var underdimensionerad. De bristerna sågs så allvarliga att mat riskeras att kontamineras.

Strax efter den första inspektionen i september svarade kommunen att ventilationen var korrigerad och att man skulle sanera möglet. När en ny kontroll gjordes konstaterades att ventilationen fortfarande inte var tillräcklig. Fortfarande bildades mycket kondens både vid disken, värme- och kylanläggningar.