27 nov 2013 15:50

07 jan 2015 10:05

Underhållsarbete: Stenstorpsbor kan bli utan vatten

Natten mellan torsdag och fredag klockan 22 - 04 kan Stenstorpsbor bli utan vatten. Det är Falköpings kommun som planerar underhåll av vattenledningsnätet denna tid. Abonnenter kan drabbas av missfärgat vatten, lågt eller inget vattentryck alls. Under tiden då arbetet pågår kommer en tank med dricksvatten att ställas ut vid affären i Stenstorp.

Natten mellan torsdag och fredag klockan 22 - 04 kan Stenstorpsbor bli utan vatten. Det är Falköpings kommun som planerar underhåll av vattenledningsnätet denna tid. Abonnenter kan drabbas av missfärgat vatten, lågt eller inget vattentryck alls. Under tiden då arbetet pågår kommer en tank med dricksvatten att ställas ut vid affären i Stenstorp.