28 nov 2013 14:07

07 jan 2015 10:05

Mer personal efter bråk

Bråk. Personal på ett äldreboende i Falköping har gjort en Lex Sarah-anmälan efter att två brukare råkat i luven på varandra. Det var en kväll i början av november som handgemäng uppstod mellan två dementa. Två dagar senare inträffade ett bråk på samma avdelning, även detta på kvällen. Situationen har lett till att chefter tvingas ta in mer personal kvällstid.

Bråk. Personal på ett äldreboende i Falköping har gjort en Lex Sarah-anmälan efter att två brukare råkat i luven på varandra. Det var en kväll i början av november som handgemäng uppstod mellan två dementa. Två dagar senare inträffade ett bråk på samma avdelning, även detta på kvällen. Situationen har lett till att chefter tvingas ta in mer personal kvällstid.