28 nov 2013 14:09

07 jan 2015 10:05

Dålig arbetsmiljö i Floby

Åtgärder. Arbetsmiljöverket kräver nu förbättringar även på Floby äldreboende. I måndags rapporterades om att Ranlidens äldre- och demensboende i Falköping måste rätta till problem för personalen som tvingas assistera och flytta vårdtagare i trånga utrymmen. Situationen är liknande i Floby. Där måste cheferna lämna in en rapport senast den 30 januari om vilka åtgärder som planeras.

Åtgärder. Arbetsmiljöverket kräver nu förbättringar även på Floby äldreboende. I måndags rapporterades om att Ranlidens äldre- och demensboende i Falköping måste rätta till problem för personalen som tvingas assistera och flytta vårdtagare i trånga utrymmen. Situationen är liknande i Floby. Där måste cheferna lämna in en rapport senast den 30 januari om vilka åtgärder som planeras.