06 dec 2013 11:35

23 jan 2015 15:25

Strömlösa timmar för 450 hushåll

450 hushåll i delar av Falköpings tätort drabbades av strömavbrott vid 05-tiden på fredagen. Fyra timmar senare var problemet avhjälpt. Bredbandsnätet påverkades medan fjärrvärmen på tre orter i kommunen klarade sig utan driftsproblem.

Snöovädrets luriga vindar ställde till det för Falbygdens energi.

– Det var snö om yrat in i en ventilation på en av stationerna som orsakade överslag. En högspänningsbrytare havererade, ett sekundärt fel på grund av vädret, säger Lars-Erik Andersson på Falbygdens energi.

De flesta fick snart tillbaka strömmen efter att problemet rättats till. Vid 09-tiden hade alla drabbade abonnenter ström igen.

Luftledningarna hade klarat sig bra när snöovädret lugnade ner sig vid 11-tiden.

– Många luftkablar har vi grävt ner och där det finns ledningsgator har vi röjt noggrant. Vi hade inga störningar vid Simone ehller, inte som berodde på själva stormen.

FEAB räknade med att vissa följdstörningar på bredbandsnätet på grund av strömuppehållet i centrum. Men även utanför dessa områden kunde det bli problem.

– Det kan vara så att de som ligger utanför det här området kan ha drabbats. VI hade viss påverkan under fem timmar, men inga problem för tillfället. Händer det något får vi rapport om det direkt.

Färre bränsleleveranser

Fjärrvärmen påverkades inte av ovädret. Trots att abonnenter blivit utan ström fick fjärrvärmeanläggningen fortsatt elförsörjning.

– Vi har levererat värme hela tiden och inte haft några driftstörningar. Det har fungerat smärtfritt faktiskt, säger Anders Tigell, produktionschef.

Räknade ni med att få problem med elförsörjningen?

– Ja, lite på grund av väderläget, vi är ganska känsliga för strömavbrott. Blåsten och snön är inga problem, så länge vi har ström.

– Det är värre med åkarna. De har det riktigt besvärligt i dag. Det har kommit in några lass med flis i dag, men mycket mer än så blir det nog inte i dag.

Någon risk för avbrott finns inte i nuläget.

– Vi har ju ett eget lager med flis som ska räcka en vecka.

Snöovädrets luriga vindar ställde till det för Falbygdens energi.

– Det var snö om yrat in i en ventilation på en av stationerna som orsakade överslag. En högspänningsbrytare havererade, ett sekundärt fel på grund av vädret, säger Lars-Erik Andersson på Falbygdens energi.

De flesta fick snart tillbaka strömmen efter att problemet rättats till. Vid 09-tiden hade alla drabbade abonnenter ström igen.

Luftledningarna hade klarat sig bra när snöovädret lugnade ner sig vid 11-tiden.

– Många luftkablar har vi grävt ner och där det finns ledningsgator har vi röjt noggrant. Vi hade inga störningar vid Simone ehller, inte som berodde på själva stormen.

FEAB räknade med att vissa följdstörningar på bredbandsnätet på grund av strömuppehållet i centrum. Men även utanför dessa områden kunde det bli problem.

– Det kan vara så att de som ligger utanför det här området kan ha drabbats. VI hade viss påverkan under fem timmar, men inga problem för tillfället. Händer det något får vi rapport om det direkt.

Färre bränsleleveranser

Fjärrvärmen påverkades inte av ovädret. Trots att abonnenter blivit utan ström fick fjärrvärmeanläggningen fortsatt elförsörjning.

– Vi har levererat värme hela tiden och inte haft några driftstörningar. Det har fungerat smärtfritt faktiskt, säger Anders Tigell, produktionschef.

Räknade ni med att få problem med elförsörjningen?

– Ja, lite på grund av väderläget, vi är ganska känsliga för strömavbrott. Blåsten och snön är inga problem, så länge vi har ström.

– Det är värre med åkarna. De har det riktigt besvärligt i dag. Det har kommit in några lass med flis i dag, men mycket mer än så blir det nog inte i dag.

Någon risk för avbrott finns inte i nuläget.

– Vi har ju ett eget lager med flis som ska räcka en vecka.

  • Rikard Jansson