11 dec 2013 16:29

07 jan 2015 10:06

"De tillför nya språkkunskaper"

En tredje privat aktör inom hemtjänsten har godkänts av socialnämnden. ASF Hemtjänst & hemservice som utgår från Borås kommer att kunna ta uppdrag i kommunen från 1 februari.
– De tillför nya språkkunskaper, säger Susanne Larsson (S).

Enligt ansökan handlar det om 13 olika språk. Kommunen ville först se mer uppgifter innan uppdragen kunde utföras. Det var på grund av att företaget är nystartat och därmed inte har någon historik vad gäller kreditvärdighet.

Privata företag har tagit för sig av hemtjänstkakan sedan kommunen konkurrensutsatte insatserna enligt LOV:en - lagen om valfrihet inom vården. Falans hemtjänster och Systrarna Odh:s hemtjänst heter de två privata företagen som finns i dag på marknaden.

Kommunen har flera krav som ska uppfyllas för att ett företag ska kunna börja ta uppdrag.

– Vi fick en ansökan från ett annat företag som vi nekade, men ASF uppfyller alla våra ”skallkrav”.

Bland annat ska en ny aktör kunna utföra minst 40 timmars jobb per vecka.

Trots konkurrensen med de nya reglerna är kommunen fortfarande störst med 90 procent av kunderna.

– Det är inte många som byter utförare, konstaterar Susanne Larsson.

Trots det ser företaget från Borås nya möjligheter, inte minst genom deras språkkunskaper. Bolaget bildades tidigare i år och fick förnyat avtal med Borås stad som utförare av hemtjänst. ASF drivs av Faud Muxsin, Ahmed Jadeer och Sofia Nur.

Enligt ansökan handlar det om 13 olika språk. Kommunen ville först se mer uppgifter innan uppdragen kunde utföras. Det var på grund av att företaget är nystartat och därmed inte har någon historik vad gäller kreditvärdighet.

Privata företag har tagit för sig av hemtjänstkakan sedan kommunen konkurrensutsatte insatserna enligt LOV:en - lagen om valfrihet inom vården. Falans hemtjänster och Systrarna Odh:s hemtjänst heter de två privata företagen som finns i dag på marknaden.

Kommunen har flera krav som ska uppfyllas för att ett företag ska kunna börja ta uppdrag.

– Vi fick en ansökan från ett annat företag som vi nekade, men ASF uppfyller alla våra ”skallkrav”.

Bland annat ska en ny aktör kunna utföra minst 40 timmars jobb per vecka.

Trots konkurrensen med de nya reglerna är kommunen fortfarande störst med 90 procent av kunderna.

– Det är inte många som byter utförare, konstaterar Susanne Larsson.

Trots det ser företaget från Borås nya möjligheter, inte minst genom deras språkkunskaper. Bolaget bildades tidigare i år och fick förnyat avtal med Borås stad som utförare av hemtjänst. ASF drivs av Faud Muxsin, Ahmed Jadeer och Sofia Nur.

  • Rikard Jansson