11 dec 2013 16:30

23 jan 2015 15:36

Arbete påverkar trivseln mest

15 procent av de boende på Wetterlinsgatan och Hollendergatan har varit utsatt för någon typ av brott det senaste året. I åldrarna 7-12 år är det högre, nästan var femte har blivit utsatt. Det framkommer i Connects enkät.
– Det verkar som de lever mer utsatta och behöver mer stöd från oss, säger projektledare Susanne Johansson.

Siffrorna är ändå lägre än för landet som helhet. Enligt Brottsförebyggande rådet har 23 procent av befolkningen mellan 16-79 år utsatts för brott det senaste åren.

Enkäten slår hål på några myter, enligt Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

– Hälften av befolkningen ser sig själva som svenskar, det är inte bara invandrare som bor där, och det är oerhört glädjande att de trivs.

Arbetslösheten i området är 21 procent, vilket är tre gånger mer än för kommunen totalt, eller ungefär samma som ungdomsarbetslösheten i kommunen.

– Det är ett bekymmer. Vi ser att det som påverkar trivseln mest är att man har ett arbete.

Hälften av de som svarat har bott i området i sex år eller mer. 45 procent ser sig som svenskar.

– Men det är män som upplever sig som svenska som har högre arbetslöshet, säger Susanne Johansson.

90 procent trivs

90 procent säger sig trivas bra eller mycket bra i området. Endast sju procent vill flytta därifrån.

Tryggheten ses som svår att mäta. Den är hög men blir lägre ju längre bort från hemmet eller bostadsområdet man befinner sig.

– Bättre har varit att ställa frågan om man har någon att vända sig till när man är rädd. Och det säger sig 92 procent ha. Polisen skattas också högt.

Enkäten genomfördes i våras av grannskapsvärdar som slumpmässigt knackade dörr i området och besökte elever i skolan. 602 svar kom in, motsvarande 25 procent av de boende i området.

Siffrorna är ändå lägre än för landet som helhet. Enligt Brottsförebyggande rådet har 23 procent av befolkningen mellan 16-79 år utsatts för brott det senaste åren.

Enkäten slår hål på några myter, enligt Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

– Hälften av befolkningen ser sig själva som svenskar, det är inte bara invandrare som bor där, och det är oerhört glädjande att de trivs.

Arbetslösheten i området är 21 procent, vilket är tre gånger mer än för kommunen totalt, eller ungefär samma som ungdomsarbetslösheten i kommunen.

– Det är ett bekymmer. Vi ser att det som påverkar trivseln mest är att man har ett arbete.

Hälften av de som svarat har bott i området i sex år eller mer. 45 procent ser sig som svenskar.

– Men det är män som upplever sig som svenska som har högre arbetslöshet, säger Susanne Johansson.

90 procent trivs

90 procent säger sig trivas bra eller mycket bra i området. Endast sju procent vill flytta därifrån.

Tryggheten ses som svår att mäta. Den är hög men blir lägre ju längre bort från hemmet eller bostadsområdet man befinner sig.

– Bättre har varit att ställa frågan om man har någon att vända sig till när man är rädd. Och det säger sig 92 procent ha. Polisen skattas också högt.

Enkäten genomfördes i våras av grannskapsvärdar som slumpmässigt knackade dörr i området och besökte elever i skolan. 602 svar kom in, motsvarande 25 procent av de boende i området.

  • Rikard Jansson