12 dec 2013 17:10

07 jan 2015 10:06

Nya Åsle skola underkändes för fjärde gången:

Byggföretaget Malthus fick bakläxa även under den fjärde och sista ombesiktningen av nya Åsle skola under torsdagen. Detta betyder att bygget nu är försenat nästan en hel termin.
– Vi fick avbryta slutbesiktningen eftersom alla handlingar fortfarande inte finns. Man vet inte om man ska skratta eller gråta, säger fastighetschef Jan Aurén.

Tidigare har kommunen öppnat för möjligheten att häva avtalet om bygget fortfarande inte skulle vara godkänt efter torsdagens slutinspektion. Nu tvekar man.

– Det här är hemskt tungt. Vi vet inte än vad det innebär. Om vi ska låta det gå vidare eller häva det. Vi måste förankra med chefer och politiker.

En jurist är inkopplat i ärendet och ska återkomma om råd. Beslut väntas nästa vecka.

– Vi måste ta ställning nästa vecka hur vi gör.

Höga vitesbelopp

Enligt avtalet har kommunen rätt till vite på 100 000 kronor per vecka som bygget försenas med. Då den första besiktningen genomfördes i juni innebär det att beloppet i runda tal är uppe i 2,5 miljoner.

– Vi har redan skickat två varningsbrev. Nu finns det skäl för hävning, men frågan är vad en hävning innebär. Det är något som de flesta inte varit med om.

Nu hänger allt i luften eftersom ett vite, enligt Jan Aurén regleras först i efterhand och kommunen har inte betalat in allt. Garantier måste klaras ut eftersom två grundläggande saker ännu inte retts ut, brandskyddsfrågan och värmeanläggningens funktion.

Saknar dokumentation

– Vi har inte fått några uppgifter på hur brandskyddsindelningen är gjord och då kan man inte besiktiga. Vi vet inte heller om bygget uppfyller våra energikrav.

Tills vidare kommer eleverna fortsätta sin undervisning i de gamla lokalerna. Rektorn på skolan och skolchefen är informerade om situationen. Frågan är också förvaltningsöverskridande då både barn- och utbildning, kommunledningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är inblandade i frågan.

Kan det bli aktuellt att riva huset?

– Vi måste först värdera vad som är gjort och vad som bedöms återstå. Det är ingen lätt sak att någon annan ska färdigställa vad den förste har gjort.

Tidigare har kommunen öppnat för möjligheten att häva avtalet om bygget fortfarande inte skulle vara godkänt efter torsdagens slutinspektion. Nu tvekar man.

– Det här är hemskt tungt. Vi vet inte än vad det innebär. Om vi ska låta det gå vidare eller häva det. Vi måste förankra med chefer och politiker.

En jurist är inkopplat i ärendet och ska återkomma om råd. Beslut väntas nästa vecka.

– Vi måste ta ställning nästa vecka hur vi gör.

Höga vitesbelopp

Enligt avtalet har kommunen rätt till vite på 100 000 kronor per vecka som bygget försenas med. Då den första besiktningen genomfördes i juni innebär det att beloppet i runda tal är uppe i 2,5 miljoner.

– Vi har redan skickat två varningsbrev. Nu finns det skäl för hävning, men frågan är vad en hävning innebär. Det är något som de flesta inte varit med om.

Nu hänger allt i luften eftersom ett vite, enligt Jan Aurén regleras först i efterhand och kommunen har inte betalat in allt. Garantier måste klaras ut eftersom två grundläggande saker ännu inte retts ut, brandskyddsfrågan och värmeanläggningens funktion.

Saknar dokumentation

– Vi har inte fått några uppgifter på hur brandskyddsindelningen är gjord och då kan man inte besiktiga. Vi vet inte heller om bygget uppfyller våra energikrav.

Tills vidare kommer eleverna fortsätta sin undervisning i de gamla lokalerna. Rektorn på skolan och skolchefen är informerade om situationen. Frågan är också förvaltningsöverskridande då både barn- och utbildning, kommunledningen och samhällsbyggnadsförvaltningen är inblandade i frågan.

Kan det bli aktuellt att riva huset?

– Vi måste först värdera vad som är gjort och vad som bedöms återstå. Det är ingen lätt sak att någon annan ska färdigställa vad den förste har gjort.

  • Rikard Jansson