12 dec 2013 17:26

07 jan 2015 09:50

Coop Bygg i Falköping avvecklas

Coop Bygg i Falköping kommer att avvecklas. Sista försäljningsdag blir den 30 mars. Den intilliggande Coop Extrabutiken berörs inte av beslutet.

Bakgrunden till nedläggningen av Coop Bygg är att butiken inte är lönsam och Coops bedömning av marknads- och konkurrenssituationen är att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att vända situationen.

En rad insatser för att öka försäljningen har genomförts och personalen har visat ett fantastiskt engagemang. Men tyvärr har det inte räckt.

Personalinformation har hållits idag. Coop Bygg i Falköping har sex fast anställda medarbetare som nu sägs upp.

– Det är självfallet alltid tråkigt att stänga en butik, men vi kan inte fortsätta att driva butiker utan lönsamhet. Konkurrensen inom byggmarknaden är tuff och vi ser tyvärr ingen potential i att nå lönsamhet för butiken. Coop ägs av sina medlemmar, och vi ska vara varsamma med ägarnas pengar, skriver Coops informationschef Kristofer Myrevik i ett pressmeddelande.

Coop Bygg i Falköping kommer att avvecklas. Sista försäljningsdag blir den 30 mars. Den intilliggande Coop Extrabutiken berörs inte av beslutet.

Bakgrunden till nedläggningen av Coop Bygg är att butiken inte är lönsam och Coops bedömning av marknads- och konkurrenssituationen är att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att vända situationen.

En rad insatser för att öka försäljningen har genomförts och personalen har visat ett fantastiskt engagemang. Men tyvärr har det inte räckt.

Personalinformation har hållits idag. Coop Bygg i Falköping har sex fast anställda medarbetare som nu sägs upp.

– Det är självfallet alltid tråkigt att stänga en butik, men vi kan inte fortsätta att driva butiker utan lönsamhet. Konkurrensen inom byggmarknaden är tuff och vi ser tyvärr ingen potential i att nå lönsamhet för butiken. Coop ägs av sina medlemmar, och vi ska vara varsamma med ägarnas pengar, skriver Coops informationschef Kristofer Myrevik i ett pressmeddelande.