17 dec 2013 15:05

23 jan 2015 15:36

Skeptiska trots att kommunen vill rätta till fadäsen

Efter en längre tids påtryckningar är kommunen nu villiga att ta kostnaden för att riva svartbygget i Stenstorp och återställa det till ursprungligt skick. Familjen Falkhage som fick bygglovet upprivet i efterhand av domstol efter felaktig handläggning av kommunen litar inte längre på motparten och tar till juridiskt ombud.

Det var efter ett möte med familjen och företrädare för kommunen som överenskommelsen fattades. Något som också innebär att processen fördröjs eftersom kommunen ville börja agera direkt.

– Vi vill att det ska bli korrekt men litar inte längre på att de ser vårt bästa. Så därför tar vi till egen jurist för att se till att alla kostnader täcks, säger Joanna Falkhage.

Tidigare har de önskat att bli utlösta av kommunen, vilket de nu backar ifrån.

”Kan inte vänta längre”

– Det skulle ta alldeles för lång tid att ta ärendet genom olika myndigheter och vi kan inte vänta längre.

Skadeståndsanspråket på 2,2 miljoner kronor är ett år gammalt och behöver uppdateras.

När SLA skrev om ärendet i slutet av november hade paret lämnat i ett nytt bygglov.

– Det har vi dragit tillbaka. Det kräver ändå en påskrift av en granne som vi fortfarande är på kant med. Det kan vara okej enligt lagen, men vi vill inte riskera nya processer.

Ni separerade tidigare i processen. Står kommunen för tillfälligt boende?

– Ja, men det är inget konkret förslag utformat än, därför vill vi ha vårt ombud med.

Enligt kommunalrådet Ulf Eriksson (C) kommer kommunen fortsätter att driva sin process mot försäkringsbolaget för att få ersättning för misstaget med felaktig handläggning.

Det var efter ett möte med familjen och företrädare för kommunen som överenskommelsen fattades. Något som också innebär att processen fördröjs eftersom kommunen ville börja agera direkt.

– Vi vill att det ska bli korrekt men litar inte längre på att de ser vårt bästa. Så därför tar vi till egen jurist för att se till att alla kostnader täcks, säger Joanna Falkhage.

Tidigare har de önskat att bli utlösta av kommunen, vilket de nu backar ifrån.

”Kan inte vänta längre”

– Det skulle ta alldeles för lång tid att ta ärendet genom olika myndigheter och vi kan inte vänta längre.

Skadeståndsanspråket på 2,2 miljoner kronor är ett år gammalt och behöver uppdateras.

När SLA skrev om ärendet i slutet av november hade paret lämnat i ett nytt bygglov.

– Det har vi dragit tillbaka. Det kräver ändå en påskrift av en granne som vi fortfarande är på kant med. Det kan vara okej enligt lagen, men vi vill inte riskera nya processer.

Ni separerade tidigare i processen. Står kommunen för tillfälligt boende?

– Ja, men det är inget konkret förslag utformat än, därför vill vi ha vårt ombud med.

Enligt kommunalrådet Ulf Eriksson (C) kommer kommunen fortsätter att driva sin process mot försäkringsbolaget för att få ersättning för misstaget med felaktig handläggning.

  • Rikard Jansson