18 dec 2013 15:51

07 jan 2015 09:50

Cykel- och actionpark till nästa år

Ett nytt hopptorn till Odenbadet och en cykel- och actionpark vid Odenområdet. Det vill barn- och utbildningsnämnden investera i under nästa år. För hopptornet avsätts 450 000 kronor och till actionparken 2 miljoner.

Förvaltningen har också fått 1,2 miljoner kronor extra att röra sig med i verksamheten. Merparten av dessa, 800 000 kronor, ska gå till Odenbadet av arbetsmiljöskäl. Övriga 400 000 kronor ska gå till att anställa en fritidskonsulent vilket det finns stort behov av, enligt Karola Svensson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Fritidskonsultentens uppdrag blir bland annat att marknadsföra kommunen som en bra lägerstad och se till att öka antalet bokningar till kommunens sporthallar. Under traditionella träningstider är bokningstrycket redan nu väldigt högt. Men syftet är att få fler bokningar även på lördags- och söndagsmorgnar.

Ett nytt hopptorn till Odenbadet och en cykel- och actionpark vid Odenområdet. Det vill barn- och utbildningsnämnden investera i under nästa år. För hopptornet avsätts 450 000 kronor och till actionparken 2 miljoner.

Förvaltningen har också fått 1,2 miljoner kronor extra att röra sig med i verksamheten. Merparten av dessa, 800 000 kronor, ska gå till Odenbadet av arbetsmiljöskäl. Övriga 400 000 kronor ska gå till att anställa en fritidskonsulent vilket det finns stort behov av, enligt Karola Svensson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Fritidskonsultentens uppdrag blir bland annat att marknadsföra kommunen som en bra lägerstad och se till att öka antalet bokningar till kommunens sporthallar. Under traditionella träningstider är bokningstrycket redan nu väldigt högt. Men syftet är att få fler bokningar även på lördags- och söndagsmorgnar.