20 dec 2013 15:54

07 jan 2015 10:06

Falköpingsborna vill ha mer inflytande

Medborgarundersökning

Gymnasiet, räddningstjänsten och idrotts- och motionsanläggningarna. Det är Falköpingsborna nöjda med. Däremot anser de sig ha lägre inflytande över vad som händer i hemkommunen, jämfört med invånare i genomsnittskommunen. Det framkommer i SCB:s Medborgarenkät.

Det är åttonde året i rad som enkäten genomförs i Falköping. I år tillfrågades 1200 vuxna, där 52 procent valde att svara.

I kategorin som kallas leva och bo i kommunen har Falköping 52 i index, vilket är en nedgång jämfört med fjolårets 55.

– Nedgången är statistiskt säkerställd, säger ekonomichef Janos Dios.

Tillgång till bostäder, arbetstillfällen och inflytande drar ner betyget och är lägre än rikets 59.

Även i den andra kategorin, betyg på kommunens verksamhet blir det lågt betyg, 52 jämfört med genomsnittet 53 i landet. Mest nöjd är man med gymnasiet, räddningstjänsten och idrotts- och motionsanläggningarna. En positiv trend märks i gator och vägar, samt miljöarbete.

I den sista delen som handlar om inflytande märks ett missnöje, 35 i index, jämfört med rikets 39, vilket betyder ”icke godkänt”. Politiker som lyssnar bättre och tidigare information från kommunen kan vara två sätt framåt.

– Vi kanske inte informerar om alla frågor som diskuteras nu och då blir det reaktivt, säger Ulf Eriksson (C).

– Vi måste bli bättre på att tydliggöra möjligheterna att påverka, som synpunktshantering och allmänhetensfrågestånd, säger Conny Johanson (S).

– Koppling mellan våra fem mål och innehållet i undersökningen är hög, så vi är på rätt spår, säger kommundirektör Thomas Hjert.

Det är åttonde året i rad som enkäten genomförs i Falköping. I år tillfrågades 1200 vuxna, där 52 procent valde att svara.

I kategorin som kallas leva och bo i kommunen har Falköping 52 i index, vilket är en nedgång jämfört med fjolårets 55.

– Nedgången är statistiskt säkerställd, säger ekonomichef Janos Dios.

Tillgång till bostäder, arbetstillfällen och inflytande drar ner betyget och är lägre än rikets 59.

Även i den andra kategorin, betyg på kommunens verksamhet blir det lågt betyg, 52 jämfört med genomsnittet 53 i landet. Mest nöjd är man med gymnasiet, räddningstjänsten och idrotts- och motionsanläggningarna. En positiv trend märks i gator och vägar, samt miljöarbete.

I den sista delen som handlar om inflytande märks ett missnöje, 35 i index, jämfört med rikets 39, vilket betyder ”icke godkänt”. Politiker som lyssnar bättre och tidigare information från kommunen kan vara två sätt framåt.

– Vi kanske inte informerar om alla frågor som diskuteras nu och då blir det reaktivt, säger Ulf Eriksson (C).

– Vi måste bli bättre på att tydliggöra möjligheterna att påverka, som synpunktshantering och allmänhetensfrågestånd, säger Conny Johanson (S).

– Koppling mellan våra fem mål och innehållet i undersökningen är hög, så vi är på rätt spår, säger kommundirektör Thomas Hjert.

  • Rikard Jansson