23 dec 2013 14:26

07 jan 2015 10:06

Kyrka med ny organisation

Ingegerd Darius-Reinholdsson (S) är ny ordförande i det nybildade kyrkorådet i Falköpings pastorat.

Falköpings pastorat ersätter vid årsskiftet det gamla namnet Falköpings kyrkliga samfällighet som innefattar Falköpings, Mössebergs, Slöta-Karleby, Yllestads och Åslebygdens församlingar.

– Jag är tacksam för det förtroende jag fått att leda det nya kyrkorådet tillsammans med många duktiga förtroendevalda och kyrkoherden, skriver hon i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning är att flera människor ska finna vägen till tron på Gud och därmed öka antalet dop, konfirmander och antalet kyrkobesökare. En viktig fråga är också att personalen ska trivas och ha en bra arbetsmiljö och att förutsättningarna ska vara likvärdiga både i staden och på landsbygden.

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse.

Falköpings pastorat ersätter vid årsskiftet det gamla namnet Falköpings kyrkliga samfällighet som innefattar Falköpings, Mössebergs, Slöta-Karleby, Yllestads och Åslebygdens församlingar.

– Jag är tacksam för det förtroende jag fått att leda det nya kyrkorådet tillsammans med många duktiga förtroendevalda och kyrkoherden, skriver hon i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning är att flera människor ska finna vägen till tron på Gud och därmed öka antalet dop, konfirmander och antalet kyrkobesökare. En viktig fråga är också att personalen ska trivas och ha en bra arbetsmiljö och att förutsättningarna ska vara likvärdiga både i staden och på landsbygden.

Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse.