23 dec 2013 14:19

07 jan 2015 09:50

Äldrevården får högt betyg av åldringar

Bra bemötande och lätt att komma i kontakt med personalen ger äldreboende och hemtjänst högsta betyg i Falköping. Vissa upplever att tillvaron kan vara ensam, men brukarna har förtroende för sin personal. Det framkommer i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

– Det är oroväckande att de känner sig ensamma. Men det är en samhällsfråga som vi aldrig kan lösa själva. Ofta flyttar barn långt hemifrån och då minskar det sociala nätverket man hade tidigare, säger Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

Sämst betyg när kriterierna rangordnas återfinns ”möjligheter att komma utomhus” och att ”träffa läkare vid behov.”

– Vi försöker ha dagliga aktiviteter, vilka det är ser väldigt olika ut på olika äldreboenden. Vi har en fritidsgrupp som åker runt och anordnar verksamheter utifrån vad man vill göra. Det kan vara bildvisning och gymnastik till exempel.

Personalen kan även bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar. Men sammantaget är 89 procent är nöjda, jämfört med 83 för riket.

Kan få två maträtter att välja mellan

Det finns relativt sett goda valmöjligheter att få det boende som man själv vill ha och trivseln är bättre både i egna utrymmen och gemensamt. Brukarna är dock mindre nöjda med maten än genomsnittet, vilket inte hindrar måltiden att uppfattas som positiv.

– Vi skickar de synpunkterna vidare till kostorganisationen. De ska jobba med frågan om det går att ha två rätter att välja mellan. Jag tror det skulle ge ett bättre resultat.

Hemtjänsten är ett uppskattat besök där hela 97 procent är nöjda, ett klart bättre betyg än 89 procent för landet som helhet.

– Det är oerhört positivt, vi har jobbat mycket med bemötande frågor. Det visar att vi har en fantastisk personal.

Lite sämre står det till med att veta vart man ska vända sig om man har några klagomål, även om de siffrorna har ökat. Vissa säger sig också bättre vilja välja utförare av hemtjänst, men när undersökningen genomfördes hade bara en av tre privata aktörer hunnit etablera sig. Men hemtjänstpersonal är bra på att meddela förändringar i förväg och att komma på utsatt tid. Möjligheterna att träffa en sjuksköterska eller läkare ses som goda.

– Det är oroväckande att de känner sig ensamma. Men det är en samhällsfråga som vi aldrig kan lösa själva. Ofta flyttar barn långt hemifrån och då minskar det sociala nätverket man hade tidigare, säger Susanne Larsson (S), ordförande i socialnämnden.

Sämst betyg när kriterierna rangordnas återfinns ”möjligheter att komma utomhus” och att ”träffa läkare vid behov.”

– Vi försöker ha dagliga aktiviteter, vilka det är ser väldigt olika ut på olika äldreboenden. Vi har en fritidsgrupp som åker runt och anordnar verksamheter utifrån vad man vill göra. Det kan vara bildvisning och gymnastik till exempel.

Personalen kan även bli bättre på att informera om tillfälliga förändringar. Men sammantaget är 89 procent är nöjda, jämfört med 83 för riket.

Kan få två maträtter att välja mellan

Det finns relativt sett goda valmöjligheter att få det boende som man själv vill ha och trivseln är bättre både i egna utrymmen och gemensamt. Brukarna är dock mindre nöjda med maten än genomsnittet, vilket inte hindrar måltiden att uppfattas som positiv.

– Vi skickar de synpunkterna vidare till kostorganisationen. De ska jobba med frågan om det går att ha två rätter att välja mellan. Jag tror det skulle ge ett bättre resultat.

Hemtjänsten är ett uppskattat besök där hela 97 procent är nöjda, ett klart bättre betyg än 89 procent för landet som helhet.

– Det är oerhört positivt, vi har jobbat mycket med bemötande frågor. Det visar att vi har en fantastisk personal.

Lite sämre står det till med att veta vart man ska vända sig om man har några klagomål, även om de siffrorna har ökat. Vissa säger sig också bättre vilja välja utförare av hemtjänst, men när undersökningen genomfördes hade bara en av tre privata aktörer hunnit etablera sig. Men hemtjänstpersonal är bra på att meddela förändringar i förväg och att komma på utsatt tid. Möjligheterna att träffa en sjuksköterska eller läkare ses som goda.

  • Rikard Jansson