23 dec 2013 16:37

23 jan 2015 15:36

Stenstorpsskolans blå hus blir förberedande skola

:

Stenstorpsskolans blå hus blir ny skola för anhöriginvandrande elever tidigt nästa år. Detta efter att skolorna i kommunen inte klarar av att ta emot fler barn.
– Vi har personal på gång men först i slutet av januari, början av februari, säger skolchef Leif Lagergren.

Trots fler barn är det inte ekonomin som är det största bekymret, enligt Lagergren

– Det är svårt att hitta mer personal med rätt kompetens. Nu söker vi de som är lämpliga att jobba med barn och att de kan språket.

Formellt rör det sig om rektor som tillsammans med tre lärare och en person med instegsjobb av somalisk härkomst som anställs för elevstöd.

Skolan kommer att bli en så kallad förberedande klass innan de slussas ut i befintliga klasser. Det kan handla om ett 40-tal elever i ett första skede. Byggnaden ska ha kapacitet för 100 men det kan komma att bli fler barn.

– Prognoserna vi har fått hittills har inte stämt. Räcker lokalerna inte till får vi tänka nytt igen.

Stenstorpsskolans rektor Karina Bronell sade i våras till SLA att skolan bara använder de delar av Blå huset som är okej till fritidsverksamhet. Lokalerna ska ha läckt in vatten.

– Vi har pratat med fastighetskontoret och lokalerna är gamla, men inomhusmiljön är helt okej, försäkrar Leif Lagergren.

Trots fler barn är det inte ekonomin som är det största bekymret, enligt Lagergren

– Det är svårt att hitta mer personal med rätt kompetens. Nu söker vi de som är lämpliga att jobba med barn och att de kan språket.

Formellt rör det sig om rektor som tillsammans med tre lärare och en person med instegsjobb av somalisk härkomst som anställs för elevstöd.

Skolan kommer att bli en så kallad förberedande klass innan de slussas ut i befintliga klasser. Det kan handla om ett 40-tal elever i ett första skede. Byggnaden ska ha kapacitet för 100 men det kan komma att bli fler barn.

– Prognoserna vi har fått hittills har inte stämt. Räcker lokalerna inte till får vi tänka nytt igen.

Stenstorpsskolans rektor Karina Bronell sade i våras till SLA att skolan bara använder de delar av Blå huset som är okej till fritidsverksamhet. Lokalerna ska ha läckt in vatten.

– Vi har pratat med fastighetskontoret och lokalerna är gamla, men inomhusmiljön är helt okej, försäkrar Leif Lagergren.

  • Rikard Jansson