30 dec 2013 06:00

07 jan 2015 10:06

Får ersättning för "oproffsigt bygge"

Fakturan från plåtfirman var felaktig och saltad. Det hävdar en Falköpingsbo som nu får stöd av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Eftersom byggarbetena inte ansetts ha skett på ett professionellt sätt rekommenderas byggbolaget att betala 4100 kronor i avdrag och 4300 kronor i besiktningskostnader.

Hantverkaren på en större ort i Västra Götaland gjorde inte klart arbetet och det som var utfört hade flera brister. Falköpingsbon har i första hand krävt att fakturorna ska specificeras och i andra hand de nämnda prisavdragen.

Enligt konsumentköplagen måste ett företag kunna lämna en specificerad räkning och även kunna visa hur priset beräknats om det inte handlar om ett överenskommet fast pris.

ARN uppger att saken är komplicerad eftersom parterna lämnat motstridiga uppgifter om vad som var överenskommet. Eftersom muntlig bevisning krävs för en rättssäker bedömning kommer nämnden inte att pröva tvisten i sak.

Fakturan från plåtfirman var felaktig och saltad. Det hävdar en Falköpingsbo som nu får stöd av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Eftersom byggarbetena inte ansetts ha skett på ett professionellt sätt rekommenderas byggbolaget att betala 4100 kronor i avdrag och 4300 kronor i besiktningskostnader.

Hantverkaren på en större ort i Västra Götaland gjorde inte klart arbetet och det som var utfört hade flera brister. Falköpingsbon har i första hand krävt att fakturorna ska specificeras och i andra hand de nämnda prisavdragen.

Enligt konsumentköplagen måste ett företag kunna lämna en specificerad räkning och även kunna visa hur priset beräknats om det inte handlar om ett överenskommet fast pris.

ARN uppger att saken är komplicerad eftersom parterna lämnat motstridiga uppgifter om vad som var överenskommet. Eftersom muntlig bevisning krävs för en rättssäker bedömning kommer nämnden inte att pröva tvisten i sak.