07 jan 2014 16:15

23 jan 2015 15:37

Mångmiljoninvesterar i Singapore

Elanders som lade ner sitt tryckeri i Falköping och flyttade verksamheten till Mölnlycke ifjol investerar nu i stället i Asien.

Av ett Asiatiskt investmentbolag har man köpt Mentor Media i Singapore och köpeskillingen är cirka 312 miljoner kronor enligt GT:s nättidning. Det betyder att omsättningen ökar från cirka 2,2 miljarder kronor 3,5 miljarder kronor.

Det var efter Valborg ifjol som SLA kunde uppge att Elanders lämnat chockbeskedet till sina anställda att tryckeriet skulle flyttas till Mölnlycke. Samtidigt blev 39 personer blev varslade om uppsägning. Anledningen till omstruktureringen var vikande efterfrågan på tryckt material till förmån för digitala produkter. Efter förhandlingarna slutförts fick 27 av de anställda gå.

I dag är enheten ”i pricip stängd”, enligt Åsa Severed, VD för Elanders i Sverige och Polen. Ingen tryckeriverksamhet finns kvar i Falköping men några tjänstemän och säljare kan utnyttja lokalen. Koncernen äger fortfarande lokalerna och försöker hyra ut så stor yta som möjligt.

Företaget i Falköping hette tidigare Gummessons tryckeri innan de köptes upp av Elanders som redan för ett tiotal år sedan var en global tryckerikoncern.

Av ett Asiatiskt investmentbolag har man köpt Mentor Media i Singapore och köpeskillingen är cirka 312 miljoner kronor enligt GT:s nättidning. Det betyder att omsättningen ökar från cirka 2,2 miljarder kronor 3,5 miljarder kronor.

Det var efter Valborg ifjol som SLA kunde uppge att Elanders lämnat chockbeskedet till sina anställda att tryckeriet skulle flyttas till Mölnlycke. Samtidigt blev 39 personer blev varslade om uppsägning. Anledningen till omstruktureringen var vikande efterfrågan på tryckt material till förmån för digitala produkter. Efter förhandlingarna slutförts fick 27 av de anställda gå.

I dag är enheten ”i pricip stängd”, enligt Åsa Severed, VD för Elanders i Sverige och Polen. Ingen tryckeriverksamhet finns kvar i Falköping men några tjänstemän och säljare kan utnyttja lokalen. Koncernen äger fortfarande lokalerna och försöker hyra ut så stor yta som möjligt.

Företaget i Falköping hette tidigare Gummessons tryckeri innan de köptes upp av Elanders som redan för ett tiotal år sedan var en global tryckerikoncern.