08 jan 2014 13:38

07 jan 2015 10:07

Äldreboende tvingas diskutera bemötande

Efter flera Lex Sarah-anmälningar på ett äldreboende, flera på en och samma avdelning, tvingas personalen diskutera bemötande med sina chefer. I ett fall ska även facket kopplas in. Det höga betyget i kommunens brukarundersökning nyligen får sig därmed en törn.

Det började med att en åldring på ett äldreboende snäsigt nekats kaffe av en personal. Den stressiga situationen som då framkom var inte unik för detta tillfälle. Mer frustration uppkom på samma avdelning en tid senare när en personal blev lämnad ensam i en halvtimma med 14 vårdtagare. När den andra ur personalen var på plats ska denna ha nonchalerat ett larm och de båda blev osams hur de skulle hjälpa en patient eftersom båda hade ont i ryggen. Händelsen slutade med att akuthjälp tillkallades.

Dagen efter ska en ur personalen blivit tappat fattningen under en måltid att det gått ut över kollegan och alla boende. Den som gjorde anmälan berättar hur hon försökt behålla lugnet och anger själv att grundorsaken är brist på personal.

På samma äldreboende ska en kollega anmält att hon inte fick hjälp under ett kvällspass. Kontroversen mellan de två fortsatte även nästa dag. I det här fallet uppges kommunal kopplas in i fallet.

Det började med att en åldring på ett äldreboende snäsigt nekats kaffe av en personal. Den stressiga situationen som då framkom var inte unik för detta tillfälle. Mer frustration uppkom på samma avdelning en tid senare när en personal blev lämnad ensam i en halvtimma med 14 vårdtagare. När den andra ur personalen var på plats ska denna ha nonchalerat ett larm och de båda blev osams hur de skulle hjälpa en patient eftersom båda hade ont i ryggen. Händelsen slutade med att akuthjälp tillkallades.

Dagen efter ska en ur personalen blivit tappat fattningen under en måltid att det gått ut över kollegan och alla boende. Den som gjorde anmälan berättar hur hon försökt behålla lugnet och anger själv att grundorsaken är brist på personal.

På samma äldreboende ska en kollega anmält att hon inte fick hjälp under ett kvällspass. Kontroversen mellan de två fortsatte även nästa dag. I det här fallet uppges kommunal kopplas in i fallet.

  • Rikard Jansson