13 jan 2014 17:00

23 jan 2015 15:37

Ivriga första spadtag när förskola byggs ut

De första entusiastiska spadtagen togs av förskolebarnen på Gunghästen när förskolan nu ska byggas ut från tre till fem avdelningar. Om ett år väntas allt stå klart med ett nytt tillagningskök på plats. Genom tillbygget kommer korttidsboendet i Gunghästens lokaler att få tillgång till helt nya lokaler.

Detta innebär också att förskolan Urd med två avdelningar avvecklas och flyttar in på Gunghästen. När allt är klart kommer kommunen att kunna erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid. Eftersom det är det enda dygnet runt-öppna så innebär det att hela kommunen är upptagningsområde.

– Behovet ökade stort under några år, men nu har det planat ut, säger Lisa Johansson som är förskolechef på Vindängens enhet.

I dag är det ett 60-tal barn inskrivna och ett genomsnittligt dygn handlar är åtta till tio barn på plats när föräldrarna jobbar obekväm arbetstid.

Allan Bjärkhed (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden välkomnar att verksamheten i och med renoveringen kommer att få tillgång till fler och mindre rum vilket underlättar för nattverksamhet. Bjärkhed tror att det kommer att bli ett lagkrav i framtiden att erbjuda barnomsorg på kvällar och helger. Något som det alltså inte är i dag.

– Nu tar vi ytterligare ett steg för att möta behovet.

Däremot så finns det enligt Bjärkhed inga planer på att öppna motsvarande avdelningar på övriga orter.

– Först och främst måste vi se till att vi överhuvudtaget har det. De här platserna är dyrare än vanliga.

Tillbygget väntas kosta tolv miljoner, medan renoveringen av den befintliga uppgår till lika mycket.

Detta innebär också att förskolan Urd med två avdelningar avvecklas och flyttar in på Gunghästen. När allt är klart kommer kommunen att kunna erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid. Eftersom det är det enda dygnet runt-öppna så innebär det att hela kommunen är upptagningsområde.

– Behovet ökade stort under några år, men nu har det planat ut, säger Lisa Johansson som är förskolechef på Vindängens enhet.

I dag är det ett 60-tal barn inskrivna och ett genomsnittligt dygn handlar är åtta till tio barn på plats när föräldrarna jobbar obekväm arbetstid.

Allan Bjärkhed (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden välkomnar att verksamheten i och med renoveringen kommer att få tillgång till fler och mindre rum vilket underlättar för nattverksamhet. Bjärkhed tror att det kommer att bli ett lagkrav i framtiden att erbjuda barnomsorg på kvällar och helger. Något som det alltså inte är i dag.

– Nu tar vi ytterligare ett steg för att möta behovet.

Däremot så finns det enligt Bjärkhed inga planer på att öppna motsvarande avdelningar på övriga orter.

– Först och främst måste vi se till att vi överhuvudtaget har det. De här platserna är dyrare än vanliga.

Tillbygget väntas kosta tolv miljoner, medan renoveringen av den befintliga uppgår till lika mycket.

  • Rikard Jansson