15 jan 2014 13:43

07 jan 2015 09:51

Brottsmisstänkt företagare kastade bokföringen

Företagaren kastade allt som hade med bokföringen att göra i papperskorgen. När bolaget gick i konkurs avslöjades allt. Nu åtalas han misstänkt för ekobrott.

Den nu åtalade företagaren, som är i 40-årsåldern och bosatt i Falköpings kommun, bedrev näringsverksamhet mellan januari 2011 och juli 2012 då bolaget försattes i konkurs.

Misskött bokföringen

Under hela den perioden ska han ha misskött bokföringen i bolaget. Det anser i varje fall chefsåklagare Christina Greiner vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som nu åtalat företagaren misstänkt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Inte bevarat räkenskaper

Åklagaren menar att företagaren uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte upprätta eller bevara bokföring och räkenskapsinformation under de 18 månader företaget var aktivt.

Nekar till uppsåt

Detta har, enligt åklagaren, inneburit att rörelsens förlopp, resultat eller ställning inte kunnat bedömas och dessutom allvarligt försvårat skattemyndighetens möjligheter till beräkning av skatter och avgifter.

I polisförhör har företagaren nekat till brott.

Den nu åtalade företagaren, som är i 40-årsåldern och bosatt i Falköpings kommun, bedrev näringsverksamhet mellan januari 2011 och juli 2012 då bolaget försattes i konkurs.

Misskött bokföringen

Under hela den perioden ska han ha misskött bokföringen i bolaget. Det anser i varje fall chefsåklagare Christina Greiner vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som nu åtalat företagaren misstänkt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Inte bevarat räkenskaper

Åklagaren menar att företagaren uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet har åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte upprätta eller bevara bokföring och räkenskapsinformation under de 18 månader företaget var aktivt.

Nekar till uppsåt

Detta har, enligt åklagaren, inneburit att rörelsens förlopp, resultat eller ställning inte kunnat bedömas och dessutom allvarligt försvårat skattemyndighetens möjligheter till beräkning av skatter och avgifter.

I polisförhör har företagaren nekat till brott.

  • Lars Berthilsson