16 jan 2014 16:44

07 jan 2015 10:07

Hyror för 2014 klara

1,46 procents hyreshöjning från och med månadsskiftet. Det har Falköpings hyresbostäder och hyresgästföreningen enats om. I år krävdes medling eftersom parternas bud låg så långt ifrån varandra.

Det kommunala bostadsbolaget ville se en hyreshöjning på sammanlagt sex procent under en treårsperiod som de nu inte fick igenom. Förslaget låg på 2,5 procent i år, 2 procent 2015 och ytterligare 1,5 procent 216.

– Vi såg ganska tidigt att vi inte var överens, säger Magnus Elsing som är förhandlare på Hyresgästföreningen.

Därmed gick det vidare till en central förhandling som krävde medlare. Något som inte skett de senaste tre åren, enligt Elsing. Slutbudet blev ett ettårigt avtal på 1,46 procent, från och med 1 februari, vilket betyder en effektiv höjning på 1,35 sett över hela året. Alla kommuner har inte färdigförhandlat.

– Än så länge så är det under rikssnittet på 1,7 procent ungefär.

Hyresgästföreningen har föredragit ett kort kontrakt trots att de därmed måste sätta sig vid förhandlingsbordet igen inom ett år.

– Det är det uppdraget som vi har och det är svårt att förutspå kostnadsökningar på två eller tre års sikt.

Falköpings hyresbostäder har hävdat hög takt på el,vatten och sophämtning.

– Medlarnas bud har ändå legat närmare oss, än hyresbostäder, medger Elsing.

Höjningen motsvarar 60 kronor i månaden för en tvårumslägenhetpå 60 kvadratmeter.

Det kommunala bostadsbolaget ville se en hyreshöjning på sammanlagt sex procent under en treårsperiod som de nu inte fick igenom. Förslaget låg på 2,5 procent i år, 2 procent 2015 och ytterligare 1,5 procent 216.

– Vi såg ganska tidigt att vi inte var överens, säger Magnus Elsing som är förhandlare på Hyresgästföreningen.

Därmed gick det vidare till en central förhandling som krävde medlare. Något som inte skett de senaste tre åren, enligt Elsing. Slutbudet blev ett ettårigt avtal på 1,46 procent, från och med 1 februari, vilket betyder en effektiv höjning på 1,35 sett över hela året. Alla kommuner har inte färdigförhandlat.

– Än så länge så är det under rikssnittet på 1,7 procent ungefär.

Hyresgästföreningen har föredragit ett kort kontrakt trots att de därmed måste sätta sig vid förhandlingsbordet igen inom ett år.

– Det är det uppdraget som vi har och det är svårt att förutspå kostnadsökningar på två eller tre års sikt.

Falköpings hyresbostäder har hävdat hög takt på el,vatten och sophämtning.

– Medlarnas bud har ändå legat närmare oss, än hyresbostäder, medger Elsing.

Höjningen motsvarar 60 kronor i månaden för en tvårumslägenhetpå 60 kvadratmeter.

  • Rikard Jansson