16 jan 2014 17:00

23 jan 2015 15:37

FP och SD debatterade abortfrågan

Abort och kvinnors rättighet stod i fokus när Liberala kvinnor anordnade debatt mellan Jenny Sonesson (FP) och Hanna Wigh (SD) på Lärcenter i onsdags kväll. Moderator var Erik Cellgren från Högskolan i Skövde.

Debatten hölls i hörsalen på Lärcenter och den utgick framför allt från SD:s förslag att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12.

– Jag förstår inte varför man vill sänka abortgränsen och ta ifrån kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp, som vi har fått kämpa så länge för att få, menade Jenny Sonesson.

– Som det är idag så aborteras ibland livskraftiga foster och när det då handlar om några få veckors skillnad tycker vi det är viktigt att sänka gränsen för att rädda foster som kunnat överleva, menade Hanna Wigh.

Huruvida Wighs påstående stämde ifrågasattes av både publik och debattör som menade att det kan vara fostrets reflexer som lurar läkare att tro att de är livskraftiga.

Internationell sexköpslag, kvinnors valfrihet att arbeta efter barnafödsel och Sveriges medlemskap i EU var övriga frågor som diskuterades.

Debatten hölls i hörsalen på Lärcenter och den utgick framför allt från SD:s förslag att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12.

– Jag förstår inte varför man vill sänka abortgränsen och ta ifrån kvinnor rätten att bestämma över sin egen kropp, som vi har fått kämpa så länge för att få, menade Jenny Sonesson.

– Som det är idag så aborteras ibland livskraftiga foster och när det då handlar om några få veckors skillnad tycker vi det är viktigt att sänka gränsen för att rädda foster som kunnat överleva, menade Hanna Wigh.

Huruvida Wighs påstående stämde ifrågasattes av både publik och debattör som menade att det kan vara fostrets reflexer som lurar läkare att tro att de är livskraftiga.

Internationell sexköpslag, kvinnors valfrihet att arbeta efter barnafödsel och Sveriges medlemskap i EU var övriga frågor som diskuterades.

  • Anna Leijon