17 jan 2014 20:00

07 jan 2015 10:07

"Nu ska möglet vara borta"

Elvagårdens kök är nu sanerat från mögel enligt kostchef Kerstin Johnsson. Det var i november som livsmedelsinspektörer lade ett vitesföreläggande på 20 000 kronor på grund av att ventilationen var underdimensionerad. Problemet kvarstod efter en inspektion i september.

En stickande lukt avslöjade också och att mögel frodades vid kyl- och frys. Bristerna sågs så allvarliga att maten riskerades att kontamineras.

Nu har ventilationen i diskuttrymet justerats genom att utsuget flyttats. Ventilationsanläggningen är också i gång dygnet runt. Materialet i kyl- och frysrum har ersatts och fristående anläggningar ska vara installerade nästa månad. Innan det är klart sker delar av produktionen av mat som ska gå till Vartofta förskola i Kyrkerörsskolans kök. Även i Vartofta görs ett kök om vilket betyder att Elvagården kan ta över detta tills de åtgärderna har genomförts.

Elvagårdens kök är nu sanerat från mögel enligt kostchef Kerstin Johnsson. Det var i november som livsmedelsinspektörer lade ett vitesföreläggande på 20 000 kronor på grund av att ventilationen var underdimensionerad. Problemet kvarstod efter en inspektion i september.

En stickande lukt avslöjade också och att mögel frodades vid kyl- och frys. Bristerna sågs så allvarliga att maten riskerades att kontamineras.

Nu har ventilationen i diskuttrymet justerats genom att utsuget flyttats. Ventilationsanläggningen är också i gång dygnet runt. Materialet i kyl- och frysrum har ersatts och fristående anläggningar ska vara installerade nästa månad. Innan det är klart sker delar av produktionen av mat som ska gå till Vartofta förskola i Kyrkerörsskolans kök. Även i Vartofta görs ett kök om vilket betyder att Elvagården kan ta över detta tills de åtgärderna har genomförts.