17 jan 2014 13:47

07 jan 2015 10:07

Okynnesanmälde fårägare för vanvård

Halal-slaktade får som sedan säljs svart och vanvårdade djur som dessutom plågas av inavel. Den uppseendeväckande anmälan av en anonym person mot en djurägare i Falköpings kommun var allvarliga. Men vid en kontroll hittades inga missförhållanden.

Det var i mitten av december som en anonym person anmälde en fårägare på en ort i Falköpings kommun via djurskyddstelefon. Anmälan togs upp och djurskyddsinspektörer åkte ut till gården oanmälda. Men inget av det som uppgetts på telefon visade sig stämma, inte ens antalet djur som hölls på gården.

Djurägaren fick säga sitt som uppgav att denne tidigare har anmält en djurhållare i närheten. Därför blev fårägaren inte förvånad över anklagelserna.

Inspektörerna befarade att hitta smutsiga och oklippta djur, men de fem djur som hölls på gården var i utmärkt skick och hade gott om plats. Inga tecken fanns heller på att klövarna var misskötta. I utrymmena var det välstrött och fåren hade tillgång till vatten och grovfoder, skriver djurskyddsinspektörerna i rapporten. Det nämns att det kan finnas oupptäckta brister men slutsatsen är solklar: Anmälan var obefogad.

Det var i mitten av december som en anonym person anmälde en fårägare på en ort i Falköpings kommun via djurskyddstelefon. Anmälan togs upp och djurskyddsinspektörer åkte ut till gården oanmälda. Men inget av det som uppgetts på telefon visade sig stämma, inte ens antalet djur som hölls på gården.

Djurägaren fick säga sitt som uppgav att denne tidigare har anmält en djurhållare i närheten. Därför blev fårägaren inte förvånad över anklagelserna.

Inspektörerna befarade att hitta smutsiga och oklippta djur, men de fem djur som hölls på gården var i utmärkt skick och hade gott om plats. Inga tecken fanns heller på att klövarna var misskötta. I utrymmena var det välstrött och fåren hade tillgång till vatten och grovfoder, skriver djurskyddsinspektörerna i rapporten. Det nämns att det kan finnas oupptäckta brister men slutsatsen är solklar: Anmälan var obefogad.

  • Rikard Jansson