19 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Stormöte om bygdegården

UPPDATERAD. Kommunen satte ut Kättilstorps bygdegård till försäljning. Då protesterade 317 ortsbor i en namninsamling. De hade inte fått veta något och ville göra allt för att få behålla den. Inför söndagen hade lokala föreningar kallat till stormöte där landsbygdsutvecklare Niclas Fällström var inbjuden talare.

Yllestads skolas föräldraförening och bygdegårdsföreningen har uppmanat till kreativa lösningar på hur man kan driva lokalerna till lägre kostnader, öka uthyrningen och få fler aktivitetet dit.

Niclas Fällström säger att han har förståelse både för kommunen och invånarna.

– Ibland är det inte fel att det offentliga blir privat som bostad eller företag. Men vad som än händer kan det inte fortsätta som det gjort. Det viktiga nu är att det blir konsensus. Det kommer att krävas engagerade medlemmar, man kan inte ha lokalen som ett kuttersmycke.

Det är inte första gången som berörda inte får veta när kommunen ska sälja fastigheter.

Hur ser du på det?

– Olyckligt. Det är viktigt att lära sig av det här att man inte bara kan lägga ut något till föräljning. Man måste ta ett samlat grepp om situationen.

Tre arbetsgrupper

Tre arbetsgrupper

Ett 50-tal personer mötte upp till stormötet. Mötet beslutade att utse tre arbetsgrupper. En aktivitetsgrupp, en informationsgrupp och en grupp som håller i kontakterna med kommunen. Ett första möte hölls direkt med grupperna och det de kom fram till ska redovisas till kommunledningen. Dessutom startades en särskild Facebook-grupp som heter "Kättilstorp är bäst".

Ni har driv och engagemang och det är en bra bygd att bo i, sa Niclas Fällström, landsbygdsutvecklare under möte där kom fram många synpunkter.

Nu gör vi ett ärligt försök så att bygdegården blir kvar. Detta är sista chansen, tyckte Kjell Olsson, boende i Kättilstorp under mötet.

Yllestads skolas föräldraförening och bygdegårdsföreningen har uppmanat till kreativa lösningar på hur man kan driva lokalerna till lägre kostnader, öka uthyrningen och få fler aktivitetet dit.

Niclas Fällström säger att han har förståelse både för kommunen och invånarna.

– Ibland är det inte fel att det offentliga blir privat som bostad eller företag. Men vad som än händer kan det inte fortsätta som det gjort. Det viktiga nu är att det blir konsensus. Det kommer att krävas engagerade medlemmar, man kan inte ha lokalen som ett kuttersmycke.

Det är inte första gången som berörda inte får veta när kommunen ska sälja fastigheter.

Hur ser du på det?

– Olyckligt. Det är viktigt att lära sig av det här att man inte bara kan lägga ut något till föräljning. Man måste ta ett samlat grepp om situationen.

Tre arbetsgrupper

Tre arbetsgrupper

Ett 50-tal personer mötte upp till stormötet. Mötet beslutade att utse tre arbetsgrupper. En aktivitetsgrupp, en informationsgrupp och en grupp som håller i kontakterna med kommunen. Ett första möte hölls direkt med grupperna och det de kom fram till ska redovisas till kommunledningen. Dessutom startades en särskild Facebook-grupp som heter "Kättilstorp är bäst".

Ni har driv och engagemang och det är en bra bygd att bo i, sa Niclas Fällström, landsbygdsutvecklare under möte där kom fram många synpunkter.

Nu gör vi ett ärligt försök så att bygdegården blir kvar. Detta är sista chansen, tyckte Kjell Olsson, boende i Kättilstorp under mötet.

  • Rikard JanssonLena Dirsäter