20 jan 2014 15:07

23 jan 2015 15:37

Medborgarhuset blir kulturell mötesplats

En kulturell mötesplats för alla. Det är målsättningen med arrangemanget Familjelördag som har premiär 8 februari i medborgarhuset i Falköping. Initiativtagare till projektet är David Strenge.

Han är i dag kultursamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen och tidigare bland annat involverad i projektet ”skriv och sjung” med James Hollingworth.

– Kultur är ett viktigt verktyg för att öka integrationen.

I höstas såg han möjligheten att söka medel från Folkhälsorådet. Nu har projektet beviljats 20 000 kronor vilket också innebär att aktiviteterna kommer att vara gratis.

En av de första aktiviteterna som arrangeras är en cirkusworkshop med Douglas Magnusson från Cirkus Cirkör, anpassat för de lägre åldrarna. Företaget Skapa kultur kommer att hålla i en pysselhörna och man kommer också att kunna prova på flera danstyper.

Underhållning varje gång

Hittills är minst två tillfällen planerade under våren och målet är att det varje gång ska vara någon form av underhållning. Mer fokus på yngre under förmiddagen och mer aktiviteter för äldre på eftermiddagen.

Mojje från Lattjo lajbans kommer att framträda vid första tillfället.

– Han kommer att signera skivor efteråt och självklart får man tillfälle att prata och ta bilder.

Flera föreningar har knutits till projektet. Förutom Folkhälsorådet som finansierar är Rädda barnen och Studiefrämjandet med. Även Willys sponsrar.

Familjelördagen kommer att ta hela Medborgarhuset i besittning och aktiviteterna hålls i så väl foajen, teatersalongen och rotundan.

Minst ett tiotal personal deltar varje tillfälle och målsättningen är minst 300 deltagare. Nästa datum är ännu inte satt, men målet är att det kunna bli fler tillfällen och även en fortsättning nästa termin.

Som förebild står ett liknande projekt i Vara med Bohus Big Band.

Han är i dag kultursamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen och tidigare bland annat involverad i projektet ”skriv och sjung” med James Hollingworth.

– Kultur är ett viktigt verktyg för att öka integrationen.

I höstas såg han möjligheten att söka medel från Folkhälsorådet. Nu har projektet beviljats 20 000 kronor vilket också innebär att aktiviteterna kommer att vara gratis.

En av de första aktiviteterna som arrangeras är en cirkusworkshop med Douglas Magnusson från Cirkus Cirkör, anpassat för de lägre åldrarna. Företaget Skapa kultur kommer att hålla i en pysselhörna och man kommer också att kunna prova på flera danstyper.

Underhållning varje gång

Hittills är minst två tillfällen planerade under våren och målet är att det varje gång ska vara någon form av underhållning. Mer fokus på yngre under förmiddagen och mer aktiviteter för äldre på eftermiddagen.

Mojje från Lattjo lajbans kommer att framträda vid första tillfället.

– Han kommer att signera skivor efteråt och självklart får man tillfälle att prata och ta bilder.

Flera föreningar har knutits till projektet. Förutom Folkhälsorådet som finansierar är Rädda barnen och Studiefrämjandet med. Även Willys sponsrar.

Familjelördagen kommer att ta hela Medborgarhuset i besittning och aktiviteterna hålls i så väl foajen, teatersalongen och rotundan.

Minst ett tiotal personal deltar varje tillfälle och målsättningen är minst 300 deltagare. Nästa datum är ännu inte satt, men målet är att det kunna bli fler tillfällen och även en fortsättning nästa termin.

Som förebild står ett liknande projekt i Vara med Bohus Big Band.

  • Rikard Jansson