03 feb 2014 17:31

23 jan 2015 15:38

"Miljonregn över Falköpings lärare"

Falköpings 1200 lärare i förskola och grundskola får tio miljoner kronor extra att dela på utöver avtalet. Det är kommunens personalutskott som beslutat om satsningen.
– Enligt lärarstatistiken ligger vi lägre än andra kommuner men i nivå med andra på gymnasiet, säger Conny Johansson (S), ordförande i personalutskottet.

Kommunens extra kostnader motsvarar 694 kronor per per lärare och månad. För lärarnas del blir det dock ingen individgaranti och skälet är att det ”inte förekommer individgarantier i några avtal”. Conny Johansson är dock inte främmande för att avtalsparterna kommer överens om något annat.

– Vi lägger oss inte I hur man tecknar avtal. Kommer man överens lokalt om att alla ska få en pott så är det okej för oss. Vi vill inte överpröva de avtal som tecknas.

Formellt är satsningen ettårig men avsikten är att tillskottet ska finnas kvar även därefter.

– Vi har en bra hushållning med ekonomin och ser att vi har det här utrymmet. Det kommer inte göra alla nöjda, och det kommer att krävas mer pengar senare.

Tillskottet har ingenting med det lönepåslag som förstelärare i kommunen tidigare fått. Pengarna har heller ingenting med ändrade förutsättningar i skolan med en kraftigt ökad anhöriginvandring. Conny Johansson förnekar även att det har någonting med konkurrens från privata skolor eller förskolor.

– Det är viktigt att behålla och rekrytera lärare. Vi vill inte vara kända för att ha låga löner.

Även rektorerna kan ta del av extrapengarna.

Det kommunala avtalet, HÖK 12 sträcker sig mellan 2012-2015. Det är fyraårigt och innehåller en genomsnittlig löneökning på minst 4,2 procent år 2012. År 2013 ligger löneökningen på det så kallade märket, och följs av två sifferlösa år. Det fjärde året, 2015, är uppsägningsbart. Källa: Lararforbundet.se

Kommunens extra kostnader motsvarar 694 kronor per per lärare och månad. För lärarnas del blir det dock ingen individgaranti och skälet är att det ”inte förekommer individgarantier i några avtal”. Conny Johansson är dock inte främmande för att avtalsparterna kommer överens om något annat.

– Vi lägger oss inte I hur man tecknar avtal. Kommer man överens lokalt om att alla ska få en pott så är det okej för oss. Vi vill inte överpröva de avtal som tecknas.

Formellt är satsningen ettårig men avsikten är att tillskottet ska finnas kvar även därefter.

– Vi har en bra hushållning med ekonomin och ser att vi har det här utrymmet. Det kommer inte göra alla nöjda, och det kommer att krävas mer pengar senare.

Tillskottet har ingenting med det lönepåslag som förstelärare i kommunen tidigare fått. Pengarna har heller ingenting med ändrade förutsättningar i skolan med en kraftigt ökad anhöriginvandring. Conny Johansson förnekar även att det har någonting med konkurrens från privata skolor eller förskolor.

– Det är viktigt att behålla och rekrytera lärare. Vi vill inte vara kända för att ha låga löner.

Även rektorerna kan ta del av extrapengarna.

Det kommunala avtalet, HÖK 12 sträcker sig mellan 2012-2015. Det är fyraårigt och innehåller en genomsnittlig löneökning på minst 4,2 procent år 2012. År 2013 ligger löneökningen på det så kallade märket, och följs av två sifferlösa år. Det fjärde året, 2015, är uppsägningsbart. Källa: Lararforbundet.se

  • Rikard Jansson