07 feb 2014 20:00

23 jan 2015 15:38

Okänd betalade 900 000 kronor för bunkern i Torbjörntorp

Den bombsäkra bunkern i Torbjörntorp har sålts av kommunen till en anonym köpare för 900 000 kronor.
– Det är ett unikt objekt som vi trodde skulle hitta en potentiell köpare som var beredd att betala en del, säger Dan Gabrielsson (S).

Bunkern som är på 665 kvadratmeter helt under jord byggdes 1981 som en potentiell krisledningscentral. Hemvärnet är de enda som använt lokalerna och hyr den för ”en symbolisk summa”. Uppvärmningskostnaderna har varit höga.

– Det är många kvadrat som ska värmas upp och kostnader för generatorer och reservkraft.

Ytterligare två försäljningar

Tekniska nämnden som har fått i uppdrag att sälja kommunala fastigheter som inte används har även sålt ytterligare två objekt genom Egendomsmäklarna. Det handlar om förskolan Tågets lokaler i Gudhem där ett fastighetsbolag betalat 910 000 kronor. Även posthuset i Stenstorp har sålts och där är köpeskillingen 2,45 miljoner kronor. Totalt har kommunen fått in 4,26 miljoner.

Mikael Zsiga, mark- och exploateringsansvarig på kommunen, säger att priset för alla tre objekten kan accepteras men betonar att affärerna fortfarande håller på att genomföras.

”Inte politiskt beslutat”

– Inget är skrivet än. Det är inte offentligt eftersom det inte har skickats till politikerna för beslut än.

Enligt Dan Gabrielsson kan beslut fattas i mars i fullmäktige.

Tohmy Pettersson på Egendomsmäklarna vill inte gå ut med vem köparen av bunkern är.

– Men de bedriver en verksamhet som har presenterats för kommunen. och som de ska söka bygglov för, men det ser positivt ut.

– Tillträde kan nog ske i juni, lite tidigare för de andra två objekten.

Bunkern som är på 665 kvadratmeter helt under jord byggdes 1981 som en potentiell krisledningscentral. Hemvärnet är de enda som använt lokalerna och hyr den för ”en symbolisk summa”. Uppvärmningskostnaderna har varit höga.

– Det är många kvadrat som ska värmas upp och kostnader för generatorer och reservkraft.

Ytterligare två försäljningar

Tekniska nämnden som har fått i uppdrag att sälja kommunala fastigheter som inte används har även sålt ytterligare två objekt genom Egendomsmäklarna. Det handlar om förskolan Tågets lokaler i Gudhem där ett fastighetsbolag betalat 910 000 kronor. Även posthuset i Stenstorp har sålts och där är köpeskillingen 2,45 miljoner kronor. Totalt har kommunen fått in 4,26 miljoner.

Mikael Zsiga, mark- och exploateringsansvarig på kommunen, säger att priset för alla tre objekten kan accepteras men betonar att affärerna fortfarande håller på att genomföras.

”Inte politiskt beslutat”

– Inget är skrivet än. Det är inte offentligt eftersom det inte har skickats till politikerna för beslut än.

Enligt Dan Gabrielsson kan beslut fattas i mars i fullmäktige.

Tohmy Pettersson på Egendomsmäklarna vill inte gå ut med vem köparen av bunkern är.

– Men de bedriver en verksamhet som har presenterats för kommunen. och som de ska söka bygglov för, men det ser positivt ut.

– Tillträde kan nog ske i juni, lite tidigare för de andra två objekten.

  • Rikard Jansson