13 feb 2014 16:49

23 jan 2015 15:38

Gemensam protest mot Big Rocks provborrningsansökan

Naturskyddsföreningen, LRF och Falköpings kommun protesterar nu tillsammans mot Big Rock explorations ansökan att provborra efter olja och gas på Falbygden. Bergsstaten väntas fatta beslut i ärendet inom två månader.

– Om man lever i ovetskap hela tiden, hur ska man då planera för framtiden? säger Vanja Wallemyr, LRF.

Fortfarande är frågor olösta som vilken ekonomisk ersättning som markägare skulle ersättas med om prospekteringsföretaet sätter grävskopan i det 18 000 hektar stora området. Detta innefattar så väl Ålleberg, Mösseberg och odlingslandskap däremellan.

– Det är konstigt att man kan få muta in mark utan att gjort en konsekvensanalys. Det känns inte riktigt seriöst.

Hon säger att lantbrukarna har många restriktioner för ingrepp i landskapet.

– En provborrning skulle förändra landskapet i större utsträckning än vad man förstår och skulle kunna påverka grundvattnet.

Som markägare säger hon sig van vid knapphändig information.

– I bästa fall får man ett brev att marken är inmutad.

Hon ifrågasätter också ansvaret.

– Efteråt finns det mycket kostnader för att ta hand om det. Sätts företaget i konkurs så hamnar ju kostnaden hos skattebetalarna.

Jan Lindholm som är ordförande i Naturskyddsföreningen fnyser åt Big Rocks argument att det inte skulle finnas motstridiga intressen.

– Här finns inget att hitta. De kan inte ha varit här eller läst på ordentligt.

Vid provborrningar på 1970-talet gjorde tolv borrhål inom det markerade området.

– Det finns låga halter av olja men ingen gas och enligt minerallagen måste det vara rimligt att hitta något för att få tillstånd.

Länsstyrelsen är remissinstans innan beslut fattas.

– Om man lever i ovetskap hela tiden, hur ska man då planera för framtiden? säger Vanja Wallemyr, LRF.

Fortfarande är frågor olösta som vilken ekonomisk ersättning som markägare skulle ersättas med om prospekteringsföretaet sätter grävskopan i det 18 000 hektar stora området. Detta innefattar så väl Ålleberg, Mösseberg och odlingslandskap däremellan.

– Det är konstigt att man kan få muta in mark utan att gjort en konsekvensanalys. Det känns inte riktigt seriöst.

Hon säger att lantbrukarna har många restriktioner för ingrepp i landskapet.

– En provborrning skulle förändra landskapet i större utsträckning än vad man förstår och skulle kunna påverka grundvattnet.

Som markägare säger hon sig van vid knapphändig information.

– I bästa fall får man ett brev att marken är inmutad.

Hon ifrågasätter också ansvaret.

– Efteråt finns det mycket kostnader för att ta hand om det. Sätts företaget i konkurs så hamnar ju kostnaden hos skattebetalarna.

Jan Lindholm som är ordförande i Naturskyddsföreningen fnyser åt Big Rocks argument att det inte skulle finnas motstridiga intressen.

– Här finns inget att hitta. De kan inte ha varit här eller läst på ordentligt.

Vid provborrningar på 1970-talet gjorde tolv borrhål inom det markerade området.

– Det finns låga halter av olja men ingen gas och enligt minerallagen måste det vara rimligt att hitta något för att få tillstånd.

Länsstyrelsen är remissinstans innan beslut fattas.

  • Rikard Jansson