14 feb 2014 18:09

23 jan 2015 15:38

Stort plusresultat för kommunen

Falköpings kommun gjorde ett plusresultat på 69 miljoner kronor för 2013. Ekonomiska förvaltningschefer och en stor återbetalning är två anledningar.

I resultatet finns en återbetalning från AFA försäkringar på 29 miljoner kronor, samt en nedskrivning av värdet på den gamla gymnasiebyggnaden (en kostnad på 16 miljoner) men utan dessa blir resultatet 56 miljoner kronor.

Hälften av överskottet, 29 miljoner, är den samlade redovisningen från de kommunala nämnderna. Störst avvikelse mot budget har barn- och utbildningsnämnden som går plus 11,2 miljoner kronor.

Beslut i fullmäktige

Men också tekniska nämnden (8,2 miljoner), kommunstyrelsen (6,3 miljoner) och socialnämndens individ- och familjeomsorg 3,9 miljoner) gjorde överskott mot budget.

– En del i barn- och utbildningsnämndens resultat är att gymnasiet har fler elever nu. Det har inneburit minskade kostnader vilket har samma effekt som ökade intäkter. Sedan har vi fått intäkter från anhöriginvandring också, säger kommunstyrelsens ordförande, Ulf Eriksson (C).

Resultatet är preliminärt och ska granskas av revisorerna. 28 april väntas årsredovisningen landa hos kommunfullmäktige och i samband med det beslutas om och i vilken utsträckning som nämnderna får ta med sig sina resultat in i årets budget.

Kommundirektör Thomas Hjert är nöjd med resultatet men säger att prognoserna skulle kunna bli skarpare.

– Men så länge resultatet går åt rätt håll går det an.

I resultatet finns en återbetalning från AFA försäkringar på 29 miljoner kronor, samt en nedskrivning av värdet på den gamla gymnasiebyggnaden (en kostnad på 16 miljoner) men utan dessa blir resultatet 56 miljoner kronor.

Hälften av överskottet, 29 miljoner, är den samlade redovisningen från de kommunala nämnderna. Störst avvikelse mot budget har barn- och utbildningsnämnden som går plus 11,2 miljoner kronor.

Beslut i fullmäktige

Men också tekniska nämnden (8,2 miljoner), kommunstyrelsen (6,3 miljoner) och socialnämndens individ- och familjeomsorg 3,9 miljoner) gjorde överskott mot budget.

– En del i barn- och utbildningsnämndens resultat är att gymnasiet har fler elever nu. Det har inneburit minskade kostnader vilket har samma effekt som ökade intäkter. Sedan har vi fått intäkter från anhöriginvandring också, säger kommunstyrelsens ordförande, Ulf Eriksson (C).

Resultatet är preliminärt och ska granskas av revisorerna. 28 april väntas årsredovisningen landa hos kommunfullmäktige och i samband med det beslutas om och i vilken utsträckning som nämnderna får ta med sig sina resultat in i årets budget.

Kommundirektör Thomas Hjert är nöjd med resultatet men säger att prognoserna skulle kunna bli skarpare.

– Men så länge resultatet går åt rätt håll går det an.

  • Carl Johan Hjerpe