17 feb 2014 15:52

23 jan 2015 15:39

"Det är rejäla yrkesutbildningar det handlar om"

Hur får man snabbare och lättare jobb som invandrare? Det är frågeställningen när sex kommuner, däribland Falköping, träffar integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på torsdag.
– Vi vill få en gemensam bild av arbetsmarknaden, säger Åsa Sandberg, som är integrationssamordnare i kommunen.

Förutom Falköping deltar Borlänge, Lindesberg, Nässjö, Södertälje och Katrineholm som också har en stor anhöriginvandring. Samma dag ska gruppen också diskutera SKL:s 35-punktsprogram för asyl- och flyktinprogram. Från SKL kommer också Håkan Gustafsson, analytiker inom bristyrken.

– Det ett intresse från politiskt håll att se vilka branscher man behöver upphandla utbildningar inom.

Åsa Sandberg tar den språkförstärkta Vård- och omsorgsutbildningen som ett exempel på hemmaplan. Andra kommuner har inriktat sig på förarutbildning och agronomutbildningar.

Ulf Eriksson (C) säger att arbetsförmedlingen måste få lättare att köpa in utbildningar ”eftersom pengar finns”.

– Att köpa enskilda utbildningsplatser är en sak, men vi skulle kunna liknande kurser som vård- och omsorg inom industrin eller andra branscher.

– Det är rejäla yrkesutbildningar det handlar om i samverkan med näringslivet.

Ulf Eriksson är nöjd med de tidigare två träffarna med Erik Ullenhag.

– Vi har fått igenom etableringsersättningen som innebär extra medel i budgeten i år.

Vilket innebär 15 000 kronor extra per nyanländ utöver 82 900 kronor per år i två år.

Förutom Falköping deltar Borlänge, Lindesberg, Nässjö, Södertälje och Katrineholm som också har en stor anhöriginvandring. Samma dag ska gruppen också diskutera SKL:s 35-punktsprogram för asyl- och flyktinprogram. Från SKL kommer också Håkan Gustafsson, analytiker inom bristyrken.

– Det ett intresse från politiskt håll att se vilka branscher man behöver upphandla utbildningar inom.

Åsa Sandberg tar den språkförstärkta Vård- och omsorgsutbildningen som ett exempel på hemmaplan. Andra kommuner har inriktat sig på förarutbildning och agronomutbildningar.

Ulf Eriksson (C) säger att arbetsförmedlingen måste få lättare att köpa in utbildningar ”eftersom pengar finns”.

– Att köpa enskilda utbildningsplatser är en sak, men vi skulle kunna liknande kurser som vård- och omsorg inom industrin eller andra branscher.

– Det är rejäla yrkesutbildningar det handlar om i samverkan med näringslivet.

Ulf Eriksson är nöjd med de tidigare två träffarna med Erik Ullenhag.

– Vi har fått igenom etableringsersättningen som innebär extra medel i budgeten i år.

Vilket innebär 15 000 kronor extra per nyanländ utöver 82 900 kronor per år i två år.

  • Rikard Jansson