18 feb 2014 18:00

23 jan 2015 15:39

Angripna träd i Mössebergsparken ska avverkas

28 träd i den kulturminnesmärkta Mössebergsparken har angripits av fjällticka och röta. Nu ser kommunen ingen annan utväg än att avverka dem och nyplantera till en kostnad av en miljon kronor.
– Vi är tvungna att ta ner hela allén, säger park- och gatuchef Fredrik Johansson.

I höst ska almarna, askarna och bokarna ersättas med Avenbok.

– Det är en bra årstid med hänsyn till fågellivet, säger Dan Gabrielsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Avenbok har en högre tålighet. På grund av olika trädsjukdomar är det inte rekommenderat att man sätter askar, almar och lindar, säger Fredrik Johansson.

För tre år sedan inventerades parken av en trädexpert som avklarade dom: Stora delar var tvungna att tas ner omgående. Vissa träd var också angripna av almsjuka.

Problemen började redan med de beskärningar med stora snittytor som genomfördes för 20-30 år sedan. Med följd att träden drabbades av parasiter och röta.

– Ofta märks inte detta förrän långt senare, träden blir ihåliga och tappar grenar.

I höst ska också asfaltvägen i allén rivas upp och ersättas med grusgång. Ny belysning och bänkar ska göra området tryggare och mer attraktivt.

– Vi vet att det är känsligt för många att man tar ner stora träd. Det finns ingen egennytta med att göra det. Vi renoverar parken med stor respekt för dem som inte tycker om att man tar ner äldre träd, säger Dan Gabrielsson.

Det är också beslutat att lekplatsen i parken ska rustas upp för 700 000 kronor.

I höst ska almarna, askarna och bokarna ersättas med Avenbok.

– Det är en bra årstid med hänsyn till fågellivet, säger Dan Gabrielsson (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Avenbok har en högre tålighet. På grund av olika trädsjukdomar är det inte rekommenderat att man sätter askar, almar och lindar, säger Fredrik Johansson.

För tre år sedan inventerades parken av en trädexpert som avklarade dom: Stora delar var tvungna att tas ner omgående. Vissa träd var också angripna av almsjuka.

Problemen började redan med de beskärningar med stora snittytor som genomfördes för 20-30 år sedan. Med följd att träden drabbades av parasiter och röta.

– Ofta märks inte detta förrän långt senare, träden blir ihåliga och tappar grenar.

I höst ska också asfaltvägen i allén rivas upp och ersättas med grusgång. Ny belysning och bänkar ska göra området tryggare och mer attraktivt.

– Vi vet att det är känsligt för många att man tar ner stora träd. Det finns ingen egennytta med att göra det. Vi renoverar parken med stor respekt för dem som inte tycker om att man tar ner äldre träd, säger Dan Gabrielsson.

Det är också beslutat att lekplatsen i parken ska rustas upp för 700 000 kronor.

  • Rikard Jansson