19 feb 2014 21:36

23 jan 2015 15:39

"Nu finns pengar för att minska bullret"

Det blir bullerdämpning mellan järnvägen och ett villaområde sedan kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att skjuta till 100 000 kronor för bullerplank eller motsvarande. Det är därmed en kommunal kovändning då stadsbyggnadsnämnden i höstas var skeptiska till att kommunen i stället för Trafikverket skulle stå för notan.

– Det här är ett sätt för oss att lyssna på närboende, säger kommunalrådet Conny Johansson (S).

Det var i augusti ifjol som 65 villaägare fick nog och protesterade mot att samtalen utomhus överröstades av tågtrafiken utmed Västra stambanan. Droppen som fick bägaren att rinna över var när en trädrad utmed järnvägen togs ner mellan villaområdet och järnvägsspåren. Efteråt sattes ett inskyddssyn upp.

I en detaljplan om BS verkstäders utvidgning av verksamheten fick närboende uttala sig i remissrundan. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Roger Lundberg (S) var då motvillig till att kommunen skulle bekosta ett bullerplank. Villaägarna svarade besviket att de var tvungna att själva föra dialog med Trafikverket. Men nu är alltså förslaget att skjuta till 100 000 kronor i någon form av åtgärd.

– Det är tur att kommunen vill hjälpa oss när Trafikverket inte gör det, säger Bernt Löfgren, en av dem som protesterade i höstas.

– Det här är ett sätt för oss att lyssna på närboende, säger kommunalrådet Conny Johansson (S).

Det var i augusti ifjol som 65 villaägare fick nog och protesterade mot att samtalen utomhus överröstades av tågtrafiken utmed Västra stambanan. Droppen som fick bägaren att rinna över var när en trädrad utmed järnvägen togs ner mellan villaområdet och järnvägsspåren. Efteråt sattes ett inskyddssyn upp.

I en detaljplan om BS verkstäders utvidgning av verksamheten fick närboende uttala sig i remissrundan. Stadsbyggnadsnämndens ordförande Roger Lundberg (S) var då motvillig till att kommunen skulle bekosta ett bullerplank. Villaägarna svarade besviket att de var tvungna att själva föra dialog med Trafikverket. Men nu är alltså förslaget att skjuta till 100 000 kronor i någon form av åtgärd.

– Det är tur att kommunen vill hjälpa oss när Trafikverket inte gör det, säger Bernt Löfgren, en av dem som protesterade i höstas.

  • Rikard Jansson