03 mar 2014 13:43

23 jan 2015 15:39

Marka kyrka återöppnad efter restaurering

Interiören i Marka kyrka utanför Falköping har fått en rejäl ansiktslyftning. I söndags firades det med en ”festhögmässa”.

Marka kyrka utanför Falköping har restaurerats. Under vårvintern 2013 upptäcktes unika rester av muralmålningar från olika perioder under putsen. Det visade sig vara sensationella fynd av stort kulturhistoriskt värde.

Senast kyrkan renoverades var 1914. Få anade att de romanska väggmålningarna från 1100-talet täckte hela koret och triumfbågen i kyrkan.

Dold i över 800 år

– Målningarna var förstås till för att imponera, för att visa kyrkans storhet jämfört med hemmets enkelhet, men målet nu är att kyrkan ska få tillbaka sin medeltida prägel med bilderna av de bibliska händelserna. Det är fantastiskt att få fram så vacker konst som varit dold i över 800 år, säger Åke Abrahamsson som är ordförande i kyrkorådet i Mössebergs församling

På fastlagssöndagen i helgen hölls en ”festhögmässa” och ett återöppnande av Marka kyrka som under en period varit stängd för allt renoveringsarbete.

Fullsatt

Kyrkan var fullsatt till sista plats och det var en mycket fin stämning. Den lilla kyrkan kändes stor och värdig som en hel katedral med ett fantastisk ljus som

lyste på församlingens besökare och de tre präster som höll högmässan. Det var kyrkoherden i Falköpings pastorat Jonas Hagström som ledde den tillsammans med Knut Svenning och Pontus Johansson från Mössebergs församling.

Marka kyrka utanför Falköping har restaurerats. Under vårvintern 2013 upptäcktes unika rester av muralmålningar från olika perioder under putsen. Det visade sig vara sensationella fynd av stort kulturhistoriskt värde.

Senast kyrkan renoverades var 1914. Få anade att de romanska väggmålningarna från 1100-talet täckte hela koret och triumfbågen i kyrkan.

Dold i över 800 år

– Målningarna var förstås till för att imponera, för att visa kyrkans storhet jämfört med hemmets enkelhet, men målet nu är att kyrkan ska få tillbaka sin medeltida prägel med bilderna av de bibliska händelserna. Det är fantastiskt att få fram så vacker konst som varit dold i över 800 år, säger Åke Abrahamsson som är ordförande i kyrkorådet i Mössebergs församling

På fastlagssöndagen i helgen hölls en ”festhögmässa” och ett återöppnande av Marka kyrka som under en period varit stängd för allt renoveringsarbete.

Fullsatt

Kyrkan var fullsatt till sista plats och det var en mycket fin stämning. Den lilla kyrkan kändes stor och värdig som en hel katedral med ett fantastisk ljus som

lyste på församlingens besökare och de tre präster som höll högmässan. Det var kyrkoherden i Falköpings pastorat Jonas Hagström som ledde den tillsammans med Knut Svenning och Pontus Johansson från Mössebergs församling.

  • Robert Löfgren