05 mar 2014 16:20

23 jan 2015 15:39

Jordskeppet beviljades bygglov - till slut

Ägarna till jordskeppet i Borgunda har efter många år och turer till slut fått bygglov beviljat av Falköpings kommun.
– Nu ska vi se till att få in handlingar som säkerställer konstruktionen, säger Roger Lundberg (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Projektet att bygga ett jordskepp inleddes redan 2002. Syftet med att bygga det som på engelskan heter earth-ship är att visa hur lite mark man kan klara sig på att leva helt självförsörjande och hållbart. Men eftersom byggnadsnämnden då inte beviljade något bygglov kände sig ägarna motarbetade och har tidigare kallat det hela för en psykologisk mardröm.

Ifjol fick de upprättelse när länsstyrelsen upphävde beslutet och återförde det tillbaka till byggnadsnämnden som alltså tvingades till ett omtag. Länsstyrelsen kom fram till att jordskeppet är bygglovspliktigt och att uppfyller kraven för att få bygglov. Nämnden överklagade inte länsstyrelsens beslut, men det gjorde däremot ägarna. Skälet är att de inte ansåg att det skulle krävas något bygglov alls. Men Mark- och miljödomstolen avvisade ägarnas invändningar med motiveringen att beslutet ändå var till parets fördel.

Trots att ärendet ännu inte är avslutat med alla handlingar riskerar det nya turer i nämnden sedan grannar återigen klagat.

– Om att fastigheten börjar bli förfallen och att marken är ovårdad. Där har vi särskilda rutiner och det lägger vi inte in i bygglovsprövningen, säger Roger Lundberg.

Vad gör ni åt detta?

– Vi skickar ut en skrivelse att vi fått in synpunkterna och hoppas på att fastighetsägaren tar det till sig så att förfallet inte går så långt att det blir ett traditionellt tillsynsärende.

Projektet att bygga ett jordskepp inleddes redan 2002. Syftet med att bygga det som på engelskan heter earth-ship är att visa hur lite mark man kan klara sig på att leva helt självförsörjande och hållbart. Men eftersom byggnadsnämnden då inte beviljade något bygglov kände sig ägarna motarbetade och har tidigare kallat det hela för en psykologisk mardröm.

Ifjol fick de upprättelse när länsstyrelsen upphävde beslutet och återförde det tillbaka till byggnadsnämnden som alltså tvingades till ett omtag. Länsstyrelsen kom fram till att jordskeppet är bygglovspliktigt och att uppfyller kraven för att få bygglov. Nämnden överklagade inte länsstyrelsens beslut, men det gjorde däremot ägarna. Skälet är att de inte ansåg att det skulle krävas något bygglov alls. Men Mark- och miljödomstolen avvisade ägarnas invändningar med motiveringen att beslutet ändå var till parets fördel.

Trots att ärendet ännu inte är avslutat med alla handlingar riskerar det nya turer i nämnden sedan grannar återigen klagat.

– Om att fastigheten börjar bli förfallen och att marken är ovårdad. Där har vi särskilda rutiner och det lägger vi inte in i bygglovsprövningen, säger Roger Lundberg.

Vad gör ni åt detta?

– Vi skickar ut en skrivelse att vi fått in synpunkterna och hoppas på att fastighetsägaren tar det till sig så att förfallet inte går så långt att det blir ett traditionellt tillsynsärende.

  • Rikard Jansson