11 mar 2014 13:39

23 jan 2015 15:40

"Vi har haft bra samarbete med föräldrar och leverantörer"

Tre förskoleavdelningar har på kort tid byggts ihop med Gudhemsskolan. I går var det invigning med glass och tårta för barn och politiker.
– Det här är ett otroligt lyft för bygden, säger förskolechef Claes Hagman.

Tills nyligen hade förskolan verksamhet i huslängan ”tåget” på andra sidan vägen. Nu är förskolan ihopbyggt med skolan genom en glasad passage. Calles bygg har varit huvudentreprenör och lärarna och föräldrarna har varit med och gett förslag på hur de nya avdelningarna ska utformas.

– Viktigt. Det har sparat både irritation och ekonomi.

Anpassade lokaler

Extra låga fönster, skjutdörrar, lekrum med djungeltema och ett lekrum med golvbrunn. Det är några av de hänsyn som gjorts. Lärarna har fått egna arbetsstationer och ett vilorum.

– Det är mer lättarbetat än tidigare och vi har fått mycket positiv respons från föräldrarna, säger Elisabeth Ekström, förskollärare och skyddsombud.

Genom att skolan och förskolan nu är sammanbundna ställs krav på att de större eleverna är förebilder när små barn springer i närheten, enligt Claes Hagman. Flera politiker från barn- och utbildningsnämnden deltog under invigningen med sångstund.

– Nu kan man lämna och hämta barnen på ett och samma ställde, säger Christina Jormeus (M) som är nöjd med utformningen.

Föräldrar och lärare har fått lämna förslag på val av inredning. Bland annat har bord som inte avger så hårda ljud valts vilket gett en lugnare miljö. Claes Hagman framhåller att de kunnat pressat priserna.

– Vi har fått in förslag med råge och har använt skattepengarna på bästa sätt.

För närvarande har förskolan tio lediga platser.

Tills nyligen hade förskolan verksamhet i huslängan ”tåget” på andra sidan vägen. Nu är förskolan ihopbyggt med skolan genom en glasad passage. Calles bygg har varit huvudentreprenör och lärarna och föräldrarna har varit med och gett förslag på hur de nya avdelningarna ska utformas.

– Viktigt. Det har sparat både irritation och ekonomi.

Anpassade lokaler

Extra låga fönster, skjutdörrar, lekrum med djungeltema och ett lekrum med golvbrunn. Det är några av de hänsyn som gjorts. Lärarna har fått egna arbetsstationer och ett vilorum.

– Det är mer lättarbetat än tidigare och vi har fått mycket positiv respons från föräldrarna, säger Elisabeth Ekström, förskollärare och skyddsombud.

Genom att skolan och förskolan nu är sammanbundna ställs krav på att de större eleverna är förebilder när små barn springer i närheten, enligt Claes Hagman. Flera politiker från barn- och utbildningsnämnden deltog under invigningen med sångstund.

– Nu kan man lämna och hämta barnen på ett och samma ställde, säger Christina Jormeus (M) som är nöjd med utformningen.

Föräldrar och lärare har fått lämna förslag på val av inredning. Bland annat har bord som inte avger så hårda ljud valts vilket gett en lugnare miljö. Claes Hagman framhåller att de kunnat pressat priserna.

– Vi har fått in förslag med råge och har använt skattepengarna på bästa sätt.

För närvarande har förskolan tio lediga platser.

  • Rikard Jansson