12 mar 2014 16:38

07 jan 2015 10:10

Psykpatient fick vänta tre månader

En patient som sökte hjälp vid psykmottagningen i Falköping fick vänta hela tre månader innan det gjordes en uppföljning.

Nu får Skaraborgs sjukhus i Falköping och psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping kritik av Inspektionen för vård och omsorg för samarbetsproblem.

Det var i november 2011 som personen sökte hjälp vid sjukhuset i Falköping. Det fattades misstanke om att det förelåg en psykiatrisk sjukdom och läkemedelsbehandlingen påbörjades. Personen erbjöds också att läggas in på sjukhuset med avböjde detta. En remiss skickades till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping. Bland önskemålen låg att patienten nu skulle få en samtalskontakt inom en till två veckor och att även få träffa en läkare inom en fyraveckorsperiod. Men under tiden så hann patienten söka upp akuten vid två tillfällen och blev också under en tid inlagd på sjukhuset.

Enligt IVO framgår det av patientjournalen från psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping att patienten fick en akut tid för samtalskontakt med två skötare vid två tillfällen i december, alltså månaden efter första kontakt med vården. Medan patienten fick diagnos med tillhörande medicinering först i februari.

Med tanke på de problem som patienten haft så anser IVO att väntetiden inte är förenligt med god vård. Dessutom hann patientens tillstånd försämras. IVO fastslår att det är kommunikationsproblem som ligger bakom att patienten inte fått rätt information vid rätt tidpunkt. ”Därför ska vården kritiseras”.

Nu får Skaraborgs sjukhus i Falköping och psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping kritik av Inspektionen för vård och omsorg för samarbetsproblem.

Det var i november 2011 som personen sökte hjälp vid sjukhuset i Falköping. Det fattades misstanke om att det förelåg en psykiatrisk sjukdom och läkemedelsbehandlingen påbörjades. Personen erbjöds också att läggas in på sjukhuset med avböjde detta. En remiss skickades till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping. Bland önskemålen låg att patienten nu skulle få en samtalskontakt inom en till två veckor och att även få träffa en läkare inom en fyraveckorsperiod. Men under tiden så hann patienten söka upp akuten vid två tillfällen och blev också under en tid inlagd på sjukhuset.

Enligt IVO framgår det av patientjournalen från psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping att patienten fick en akut tid för samtalskontakt med två skötare vid två tillfällen i december, alltså månaden efter första kontakt med vården. Medan patienten fick diagnos med tillhörande medicinering först i februari.

Med tanke på de problem som patienten haft så anser IVO att väntetiden inte är förenligt med god vård. Dessutom hann patientens tillstånd försämras. IVO fastslår att det är kommunikationsproblem som ligger bakom att patienten inte fått rätt information vid rätt tidpunkt. ”Därför ska vården kritiseras”.

  • Rikard Jansson