12 mar 2014 17:03

23 jan 2015 15:40

"Vi måste bli bättre på att förhandla"

Skaraborgs potatisodlare känner sig utelämnade till starka uppköpare. På onsdagen avslutades en tvådgarskonferens på Mössebergs kurort med flera föreläsare för att diskutera branschen.
– Vi måste bli bättre på att förhandla, säger Vanja Wallemy, ordförande i Skaraborgs potatisodlare.

På marknaden finns flera uppköpare som butiker, packerier och grossister. Uppfattningen bland odlarna är att prissättningen ser väldigt olika ut beroende på vem som köper.

– Man kan leverera från samma parti och det skiljer mellan 30-40 000 kronor utan att få riktigt svar vad det beror på.

Godtyckligt vill hon inte kalla det. Men som köpare kan man välja vad man vill få ut av ett parti, man kan ta ut olika fraktioner som passar till olika ändamål, men odlaren får kanske bara betalt efter hur mycket som hamnade i en viss fraktion, här finns en gråzon. Det handlar mer om finish än om kvalitet.

– Vi tycker ju att det som är i potatisen som är det viktiga och då måste vi bli bättre på att marknadsföra oss.

Mer kunskap

En målsättning är att affärerna sker genom fakturering i stället för avräkning. Något som Vanja Wallemyr skulle ändra synen på potatisen som produkt. Hur avtalen skrivs ska en grupp undersöka närmare efter tvådagarskonferensen.

– Som när risken går över från odlare till köpare. Blir potatisen stående hos köparen länge, vem ska stå för det om kvaliteten sjunker då? Vi behöver mer kunskap om förhandling och avtal.

Under dagarna sökte ett forskningsprojekt lokala odlare för att undersöka skalbildning hos potatisen.

Men i slutändan handlar det om att hålla uppe konsumtionen enligt Wallemyr.

– Det finns många konsumenter i dag som inte ens ätit potatis.

På marknaden finns flera uppköpare som butiker, packerier och grossister. Uppfattningen bland odlarna är att prissättningen ser väldigt olika ut beroende på vem som köper.

– Man kan leverera från samma parti och det skiljer mellan 30-40 000 kronor utan att få riktigt svar vad det beror på.

Godtyckligt vill hon inte kalla det. Men som köpare kan man välja vad man vill få ut av ett parti, man kan ta ut olika fraktioner som passar till olika ändamål, men odlaren får kanske bara betalt efter hur mycket som hamnade i en viss fraktion, här finns en gråzon. Det handlar mer om finish än om kvalitet.

– Vi tycker ju att det som är i potatisen som är det viktiga och då måste vi bli bättre på att marknadsföra oss.

Mer kunskap

En målsättning är att affärerna sker genom fakturering i stället för avräkning. Något som Vanja Wallemyr skulle ändra synen på potatisen som produkt. Hur avtalen skrivs ska en grupp undersöka närmare efter tvådagarskonferensen.

– Som när risken går över från odlare till köpare. Blir potatisen stående hos köparen länge, vem ska stå för det om kvaliteten sjunker då? Vi behöver mer kunskap om förhandling och avtal.

Under dagarna sökte ett forskningsprojekt lokala odlare för att undersöka skalbildning hos potatisen.

Men i slutändan handlar det om att hålla uppe konsumtionen enligt Wallemyr.

– Det finns många konsumenter i dag som inte ens ätit potatis.

  • Rikard Jansson