13 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:10

Bowlincentret riskerar stort vite

Falköpings bowlingcenter riserar ett vite på 800 000 kronor sedan maskiner som bedömts som farliga inte åtgärdats. Nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten.

Det var efter en inspektion av Arbetsmiljöverket i oktober 2012 som det upptäcktes att bowlingmaskinerna inte hade tillräckliga skyddsanordningar. Arbetsmiljöverket förbjöd vidare arbete på maskinerna med hot om vite på 50 000 kronor per maskin. Företaget var tvunget att sätta upp avskärmningsskyd eller andra skyddsanordningar som gör att man inte kommer i kontakt med farliga delar. Skyddet ska också vara förreglat, vilket innebär att maskinen stannar om skyddet öppnas eller fälls åt sidan. Dessutom ska maskinerna enbart kunna startas när skyddet är i skyddsläge.

Men Arbetstmijöverket fick inget delgivningskvitto i retur och skickade ett nytt beslut i september ifjol där förbud skulle gälla från och med nyårsafton 2013.

Den 30 januari i år gjorde verket en uppföljninginspektion där det konstaterades att inga åtgärder var gjorda. Anläggningen var fortfarande i drift vilket gjorde att vitesbeloppet höjdes till 100 000 kronor per maskin.

Arbetsmiljöverket har därför ansökt hos Förvaltningsrätten att ansöka om utdömande av vitet om åtgärder inte satts in före 31 maj.

Det var efter en inspektion av Arbetsmiljöverket i oktober 2012 som det upptäcktes att bowlingmaskinerna inte hade tillräckliga skyddsanordningar. Arbetsmiljöverket förbjöd vidare arbete på maskinerna med hot om vite på 50 000 kronor per maskin. Företaget var tvunget att sätta upp avskärmningsskyd eller andra skyddsanordningar som gör att man inte kommer i kontakt med farliga delar. Skyddet ska också vara förreglat, vilket innebär att maskinen stannar om skyddet öppnas eller fälls åt sidan. Dessutom ska maskinerna enbart kunna startas när skyddet är i skyddsläge.

Men Arbetstmijöverket fick inget delgivningskvitto i retur och skickade ett nytt beslut i september ifjol där förbud skulle gälla från och med nyårsafton 2013.

Den 30 januari i år gjorde verket en uppföljninginspektion där det konstaterades att inga åtgärder var gjorda. Anläggningen var fortfarande i drift vilket gjorde att vitesbeloppet höjdes till 100 000 kronor per maskin.

Arbetsmiljöverket har därför ansökt hos Förvaltningsrätten att ansöka om utdömande av vitet om åtgärder inte satts in före 31 maj.

  • Rikard Jansson